Kungsbacka stadshus

Förmåner

Vi vill som arbetsgivare gärna informera dig om vilka förmåner du har hos oss. Här nedan har vi därför samlat några av förmånerna du bör känna till när du arbetar i Kungsbacka kommun.
 • Introduktion för nyanställda

  +

  För nyanställda medarbetare och chefer tycker vi att det är viktigt att förmedla hur kommunen som helhet fungerar och hur du passar in i verksamheten. Därför får du som är anställd minst sex månader, genomgå en introduktion för nyanställda.

  Vårt mål är att du ska få ett bra mottagande på den förvaltning du tillhör och lära känna din arbetsledare och kolleger. Du får även en webbaserad guide för att lära dig att hitta information på vårt intranät och en förklaring till hur kommunen styrs och verksamheterna hänger ihop.

  Se gärna filmen En dag i Kungsbacka där några medarbetare berättar om sitt arbete. 

 • Lön

  +

  I Kungsbacka har vi verksamhetsutvecklande lönesättning. Det innebär att du tillsammans med din chef sätter upp mål i det årliga uppföljningssamtalet.

  Överenskommelsen följs sedan kontinuerligt upp och utvärderas i slutet på året. Det uppnådda resultatet ska sedan spegla din löneutveckling.

  Du som medarbetare har alltså möjlighet att påverka din lön genom ditt bidrag till måluppfyllelse och verksamhetens utveckling. Det är i samtalet och överenskommelsen mellan chef och medarbetare som förutsättningar skapas för att utveckla verksamheten.

 • Semester

  +

  Är du 39 år eller yngre har du 25 dagar semester per år, 40-49 år har du 31 dagar semester per år, 50 år eller äldre har du 32 dagar semester per år.

  Som medarbetare i Kungsbacka kommun har du i vissa fall möjlighet att växla in innevarande års semesterdagstillägg mot extra ledighet. Detta görs i så fall efter överenskommelse med din chef.

 • Friskvårdsbidrag

  +

  Du får bidrag med 75 procent av kostnaden för till exempel träning, massage och kostrådgivning. Bidraget är högst 1 500 kronor per kalenderår.

 • Flexibel arbetstid

  +

  Många som jobbar i  Kungsbacka omfattas av avtal om årsarbetstid och flexibel arbetstid. Det gör att du, då det är möjligt, kan påverka din arbetstid. Flextid förutsätter att det finns ett förtroende och ömsesidig respekt mellan arbetsgivare och medarbetaren samt de fackliga organisationerna.

  Flextid får inte innebära att arbetets kvalitet och servicenivå försämras. Det får inte heller innebära att den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön försämras eller motverkar de bestämmelser som till exempel gäller övertid enligt arbetstidslagen. Detta förutsätter planering och samverkan i arbetsgrupperna.

  Ansvarig chef har ett ansvar för att följa upp och stämma av både flextidssaldo och övertid med medarbetare.

 • Kompetensutveckling

  +

  I Kungsbacka strävar vi efter att hela tiden förbättra servicen till kommunens invånare. Då är det viktigt att vi utvecklar och utbildar våra medarbetare och chefer. Varje år får du möjlighet till kompetensutveckling både för dig själv och tillsammans med dina arbetskamrater.

 • Terminalglasögon

  +

  Om du arbetar mer än en timme om dagen vid dator kan du ha rätt till synundersökning, som arbetsgivaren betalar. Om synundersökningen visar att det finns behov av terminalglasögon kan vi betala för dem.

 • Fritidsstudiebidrag

  +

  Om du väljer att studera något som har anknytning till ditt arbete på fritiden kan du få fritidsstudiebidrag. Du kan få hjälp med delar av kursavgiften och kurslitteraturen.

 • Pension och försäkring

  +

  En av dina förmåner som medarbetare hos oss är inbetalningar till din tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen. Om du är född 1985 och tidigare omfattas du av ett pensionsavtal som heter KPA-KL. Om du är född 1986 och senare omfattas du av ett pensionsavtal som heter AKAP-KL.

  Läs gärna mer på Pensionsvalet.

  Som anställd i Kungsbacka kommun omfattas du även av personalförsäkringar:

  • AGS-KL - Ett komplement till sjukersättningen
  • TFA-KL - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
  • TGL-KL - Tjänstegrupplivförsäkring

  Försäkringarna gäller enligt kollektivavtal och är via AFA Försäkring

 • Arbetsmiljö

  +

  Vi vill att arbetsmiljön i Kungsbacka kommun ska präglas av:

  • Att alla har ett ansvar som innebär delaktighet och solidaritet, men också skyldigheter och rättigheter att agera när något inte fungerar.

  • Att alla ska kunna känna arbetsglädje och engagemang för sitt arbete.

  • Att alla ska ha rätt förutsättningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och känna trygghet i utförandet.

  • Att alla ska ha rätt att vara med och påverka vilket leder till engagemang och att kunskaper tas till vara.

  • Att kommunikation och respekt för varandras åsikter är en del av vår gemensamma värdegrund

  • Att arbetsmiljöarbetet ska präglas av framförhållning och systematik

  • Att samverkan sker utifrån våra olika mandat för att finna gemensamma lösningar.

  Arbetsmiljöpolicyn är framtagen i samverkan mellan arbetsgivaren och fackliga företrädare. Den har bearbetats på arbetsplatsträffar och bygger därför på våra gemensamma uppfattningar.

 • Konstföreningen Komikonst

  +

  Komikonst är vår konstförening som alla anställda i Kungsbacka kommun kan vara medlemmar i. Föreningens mål är att väcka, underhålla och sprida ett konstintresse bland de anställda.

  Det gör de genom att stödja kulturell och skapande verksamhet. De ordnar också utställningar och studieresor och liknande för medlemmar och deras anhöriga.

  Dessutom arrangeras föreläsningar och diskussionskvällar och de stödjer studieverksamhet i konst. Varje år köper Komikonst in konstverk som lottas ut bland  medlemmarna både i form av månadsvinster och i ett stort årslotteri.

 • Mentorskap och mentorprogram för dig som är eller vill bli chef

  +

  Inom Kungsbacka kommun finns många erfarna ledare. Vi har samtidigt ett behov av att utveckla nya ledare. Därför erbjuder vi ett mentorprogram som drar nytta av den ledarerfarenhet som finns inom organisationen för att stärka nya ledare i deras roller – mitt i vardagen. 

  Mentorprogrammet är ett forum för ledarutveckling, där en person med egen erfarenhet av att leda – mentorn – delar med sig av sin kompetens, erfarenhet och tid för ge en mindre rutinerad ledare – adepten – möjlighet att utvecklas.

  Målet är att utbytet ska vara ömsesidigt utvecklande, och att mentorprogrammet ska inspirera och utmana både adept och mentor. 

 • Utvecklande ledarskap (UL) för dig som chef

  +

  Som ledare i Kungsbacka kommun kommer du att få gå en ledarskapsutbildning; Utvecklande ledarskap. Du kommer också att få en introduktion som är specialutformad för dig som ledare i Kungsbacka.

  Vad innebär utvecklande ledarskap för oss på Kungsbacka kommun?

  Som ledare ser du vikten av att vara ett föredöme. Du har förmågan att skapa motivation, engagemang och delaktighet och kan tydliggöra övergripande mål och förväntningar kring ditt och enhetens uppdrag.

  Genom ditt ledarskap får du andra att vilja och våga. Du är modig, inspirerar till nytänkande och utveckling samt skapar möjlighet för andra att ta mer ansvar och vara med och påverka beslut. Ditt sätt att möta människor med värme, energi och respekt skapar entusiasm och arbetsglädje.

  Vidare trivs du med att arbeta tillsammans med andra och ser samarbete både inom och utanför gruppen som en självklarhet. Du kan fatta snabba beslut vid behov och har förmåga att självständigt planera och driva ditt arbete framåt.