Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några vanligt ställda frågor om val och att rösta.
 • Jag ska rösta för första gången. Hur går det till?

  +

  I vår steg för steg guide kan du läsa om hur du gör för att rösta. 

 • Jag har tappat bort mitt röstkort. Hur gör jag?

  +

  I vissa lokaler för förtidsröstning kan du få hjälp med att skriva ut ett nytt röstkort.

  Du kan också få ett nytt röstkort via valnämnden i kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten:

 • Jag kan inte själv ta mig till en vallokal. Hur gör jag?

  +

  Om du har svårt att själv ta dig till en vallokal finns två olika alternativ för dig:

  Du kan beställa en ambulerande röstmottagare

  Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

  Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

  Ambulerande röstmottagare kan beställas från den 8 maj. 

  Du kan lämna din röst via bud

  Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du kan rösta med bud av följande anledningar:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning
  • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt

  Bara vissa personer får vara bud och särskilt material behövs. På valmyndigehtens hemsida kan du läsa om hur det går till. 

  Materialet finns att hämta i förtidsröstningslokalerna eller hos kundcentret Kungsbacka direkt. 

  Kontakta gärna

  Kungsbacka direkt

  info@kungsbacka.se
  0300-83 40 00

 • Hur vet jag vilken vallokal jag ska gå till och när är den öppen?

  +

  Vilket valdistrikt och vilken vallokal du tillhör står på ditt röstkort. Om du väljer att rösta på valdagen är det denna lokal du ska gå till. Öppettider för samtliga vallokaler är 8-20. Du kan inte rösta i någon annan vallokal på valdagen.

  Har du inte möjlighet att ta dig till din vallokal kan du däremot rösta i en förtidsröstningslokal. I Kungsbacka finns två förtidsröstningslokaler som är öppna på valdagen, Kungsmässan och stadshuset.

 • Jag är utomlands under valperioden. Hur gör jag för att kunna rösta?

  +

  Om du är utomlands under perioden för valet kan du antingen fösta i förtid på en ambassad eller ett konsulat eller brevrösta från utlandet.

  valmyndighetens hemsida hittar du information om hur du går till väga.

 • Jag är svensk medborgare men utvandrat och bor utomlands. Hur gör jag för att rösta?

  +

  Från utlandet kan du antingen brevrösta eller förtidsrösta på ambassad eller konsulat.

  Du som är utlandssvensk och anmäld till röstlängden behöver inte beställa röstningsmaterial. Du behåller rösträtten automatiskt i tio år efter det att du flyttade utomlands, men därefter måste du själv anmäla dig till röstlängden för en ny tioårsperiod.

  Läs mer om hur du gör det på valmyndighetens hemsida.

 • Jag bor utomlands men är i Sverige under valet - kan jag rösta i Sverige då?

  +

  Utlandsröstkortet innehåller ingen uppgift om vilken vallokal du tillhör i Sverige eller om ditt nummer i röstlängden eftersom utlandsröstkortet skickas såpass tidigt. Om du är utlandssvensk och befinner dig i Sverige vid tiden för valet bör du vända dig till Valmyndigheten, kommunen eller länsstyrelsen för att få ett dubblettröstkort som kan användas för röstning i Sverige.

  Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se

 • Jag hittar inte svar på min fråga. Vart kan jag hitta mer information?

  +

  Fler frågor och svar finns hos valmyndighetens frågelåda.

  Har du frågor som berör Kungsbacka och valet kontaktar du kundcentret Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se