Business Sweden

Business Swedens mål är att underlätta för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. En viktig del i Business Swedens uppdrag är att förenkla för svenska företag som vill utveckla sin export samt att etablera sig och växa internationellt. Business Sweden bildades i januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden och ägs av staten och näringslivet gemensamt. Business Sweden har kontor i varje region i Sverige samt på 57 av världens mest intressanta marknader.

Bli bättre på export

I Sverige arbetar Business Sweden bland annat för att öka svenska företags export-kompetens och erbjuda strategisk och handfast hjälp in på olika exportmarknader. Business Sweden har också ett offentligt finansierat uppdrag att främja svensk export och handel.

Inom det uppdraget erbjuder Business Sweden avgiftsfria eller delfinansierade tjänster, som till exempel:

  • Småföretagstjänster: Regionala exportrådgivare i varje län erbjuder, oftast tillsammans med Almi, särskild service till småföretag med liten exporterfarenhet.
  • Satsningar på branscher: Rådet marknadsför svensk kunnande inom särskilt prioriterade branscher, för närvarande miljöteknik och livsmedel.
  • Satsningar på marknader: Seminarier och information om affärsmöjligheterna på  utlandsmarknader samt företagsdelegationer tillsammans med bland andra Utrikesdepartementet till intressanta marknader.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev