Swedfund

Investeringsstöd på nya tillväxtmarknader

Swedfund erbjuder riskkapital, kompetens och etableringsstöd för investeringar på nya tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa, utanför EU. Swedfund investerar som strategisk partner med svenska företag och i företagens utländska dotterbolag.

Swedfund har under de 30 år som bolaget varit verksamt gjort mer än 220 investeringar på nya marknader. Unik kunskap och erfarenhet ger deras partners möjlighet att bli mer framgångsrika i sina etableringar.

Långsiktigt hållbara och lönsamma verksamheter

Swedfund ägs av svenska staten och rapporterar till UD:s enhet för styrning och metoder i utvecklingssamarbetet, UD-USTYR. Bolagets vision är att etablera långsiktigt hållbara och lönsamma verksamheter med god miljö- och god företagskultur.

Visionen utgår från tanken att det är ett välfungerande näringsliv som driver ekonomisk tillväxt, skapar arbetstillfällen och möter efterfrågan på varor och tjänster. Detta i sin tur skapar stabilitet och ökad välfärd och bidrar därmed till reducerad fattigdom.

Det överordnade målet för Swedfunds verksamhet är att investera på sådant sätt att företagen "bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling i de länder där investeringarna görs".

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev