Händelserapportering

DF-respons är systemet vi använder på Vård & Omsorg för att rapportera händelser.

All personal i verksamheten är enligt lag skyldiga att rapportera missförhållande/vårdskada eller risk för missförhållande/vårdskada. Personalen ska även rapportera brister inom socialtjänsten som inte är missförhållande eller risk för missförhållande.

Du rapporterar händelser via en e-tjänst och det krävs inga inloggningsuppgifter för att kunna rapportera. Enhetschefer, legitimerad personal och utsedda personer ansvarar för att utreda händelser. För att utreda händelser krävs att du har inloggningsuppgifter.

Länken till DF-respons finns längst ner på sidan. 

Manualer och utbildningsfilm finns i KLOK - kommunens utbildningsportal.

 • Support och felanmälan

  +

  Ansöka om användarkonto

  Ansökan sker genom att skicka in en webbanmälan

  Verksamhetssupport

  Felanmälan via webbanmälan
  Felanmälan via telefon: 0300-83 5555

  Öppettider

  Helgfria vardagar 08:00-16:30

  Chatt: Helgfria vardagar 10-11 och 14-15

  Support, kvällar, natt och helg

  Hänvisning via telefon 0300-83 5555 

  Supporten utan kontorstid löser inte verksamhetsfrågor utan enbart enklare ärenden och frågor om prestanda eller driftstopp. 

 • Ansök om användarkonto

  +

  För att använda våra system behöver du ansöka om ett Användarkonto. När du ansöker om Användarkontot kan du ansöka om tillgång till flera olika system.
  Här finns en länk till e-tjänsten Ansökan Användarkonto. 

  Ansökan Användarkonto

 • Avsluta ett användarkonto

  +

  Du ska använda e-tjänsten Avslut användarkonto för att fylla i vilka behörigheter som ska avslutas när en anställd slutar. Verksamhetssupporten vidarebefordrar informationen till samtliga berörda verksamheter så att ändringen genomförs hos IT-support, telesupport och övriga tjänster du anger i e-tjänsten. 

  Avslut användarkonto