Aktörer som stödjer ditt företagande

Flera olika aktörer finns till hjälp för att förverkliga din affärsidé och stödja ditt företagande. Se till att få all den information du behöver, så går starten av ditt företag mycket smidigare. Den hjälp som erbjuds handlar om allt från rådgivning, information och stöd till e-tjänster.

Almi företagspartner

Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Almi erbjuder finansiering och rådgivning inom innovation, nyföretagande och etablerade företag.

Arbetsförmedlingen 

Om du har en bra affärsidé och vill starta eget kan du kontakta Arbetsförmedlingen för att få individuell vägledning, service och starta eget-stöd.

Bolagsverket

Hos Bolagsverket kan du registrera ditt företag, söka företagsfakta och söka i näringslivsregistret. Du kan också läsa om företagsnamn samt anmäla och ändra ditt eget företagsnamn, med mera.

Connect

Connect är en ideell organisation som erbjuder stöd och rådgivning för entreprenörer och tillväxtbolag.

Coompanion

Hos Coompanion Halland kan ni få stöd om ni vill förverkliga drömmen om att starta företag - tillsammans. Coompanion har expertis inom kooperativt företagande och arbetar med företag inom alla branscher. Här får ni stöd från idé till framgångsrikt företag. 

Drivhuset

Drivhuset är en stiftelse som hjälper studenter på landets högskolor och universitet att starta och driva företag.

Business Sweden

Business Sweden arbetar för att förenkla för svenska företag som vill utveckla sin export samt att etablera sig och växa internationellt. Regionala exportrådgivare i varje län erbjuder, oftast tillsammans med Almi, särskild service till småföretag med liten export-erfarenhet.

Företagarna

Företagarna är Sveriges största intresseorganisation för företagare.

Inkubatorer

En inkubator är en miljö där nystartade företag får hjälp med sin affärsutveckling genom till exempel affärscoachning, kundkontakter, nätverk och annat som gynnar en snabbare tillväxt. Inkubatorn ger företagen den struktur som krävs för en långsiktig utveckling och fortlevnad.

Lokalt ledd utveckling Halland 

Lokalt ledd utveckling i Halland arbetar idag framförallt med medel från EU, stat och Region Halland för att arbeta med lokalt ledd utveckling genom LEADER-metoden. Syftete är att främja lokalt ledd utveckling i verksamhetsområdet med målen att öka antalet innovationer, konkurrenskraften och sysselsättningen, samt att göra Halland till en mer välkomnande och attraktiv livsplats.

Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum är en stiftelse som främjar nyföretagande och entreprenörskap och som erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget företag.

Patent- och registreringsverket

Patent- och registreringsverket, PRV, ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design.

Skatteverket 

Skatteverket har mycket information om att starta företag. Via Skatteverkets webbplats kan du registrera ditt företag för moms eller F-skatt. På webbplatsen kan du också läsa om olika företagsformer och skatter.

Svenska Uppfinnareföreningen

Forum för idéutbyte och samverkan mellan uppfinnande, forskning och näringsliv. Besök uppfinnare.se.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är en intresseorganisation som arbetar för bra företagsklimat och att företagare i Sverige ska ha bästa möjliga förutsättningar att växa och verka.

Tillväxtverket 

Tillväxtverket ger information om lagar och regler, smarta tjänster och praktiska tips om företagande och entreprenörsskap.

Tullverket

Tullverket kontrollerar varuflödet, säkerställer konkurrensneutral handel och bidrar till ett säkert samhälle. Informerar om vilka regler som gäller när du handlar i eller med länder utanför EU.

Ung företagsamhet

Ung företagsamhet, UF, ger information och utbildning till unga människor om företagsamhet och entreprenörsskap.

Verksamt.se 

Verksamt är en webbplats med samlad information, inspiration, verktyg och e-tjänster för egenföretagare från flera myndigheter.

Västsvenska handelskammaren

En partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation, som erbjuder företag med alla typer av verksamheter extern hjälp, ny kunskap eller kontakter för att nå sina affärsmässiga mål.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev