Almi företagspartner

Almi är en regional företagspartner med ett rikstäckande nätverk och globalt perspektiv. Kunderna finns i alla branscher och kan vara såväl enskilda individer som små och medelstora företag.

Almis vision är att skapa möjligheter för bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almis affärsidé är att genom finansiering och rådgivning erbjuda möjligheter under företagandets olika skeden, både med erbjudanden vid etablering av nya företag och för utveckling av befintliga företag. Almi är verksamt i företagandets alla skeden.

Finansiering

Almi kan att erbjuda riskvillig finansiering när ingen annan är villig att göra det. Som marknadskompletterande finansiär är det Almis roll att ta lite större risker. För Almi ha bärkraften i idén och företagets framtidspotential större betydelse än de reala tillgångarna. Entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och ta tillvara idén eller investeringen är också viktig i Almis bedömning om eventuell finansiering.

Rådgivning

Rådgivning utförs av Almis egna rådgivare eller av externa underkonsulter. Rådgivning kan erbjudas under hela företagsresan, från start- och innovationsrådgivning till utveckling- och tillväxtrådgivning. Utgångspunkten är att kunderna ska erbjudas bästa möjliga tjänst och kompetens utifrån sina behov.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev