Tillstånd, regler och tillsyn

Ska du starta företag eller utöka din verksamhet? Har du planer på att öppna en uteservering eller en livsmedelsbutik? Kommer du att ha kundkontakt eller hantera miljöfarligt avfall i din verksamhet? Då finns det en del regler att ta hänsyn till och kanske behöver du ett särskilt tillstånd.

Tillståndsguide för olika branscher

Guiden nedan är en checklista över vanliga tillstånd indelade efter bransch. Guiden är en vägledning, kontakta gärna respektive myndighet eller näringslivsenheten för att säkerställa att det inte krävs ytterligare tillstånd. Om du inte vet vilka tillstånd du behöver för din verksamhet har vi i Kungsbacka en företagslots, en funktion som hjälper företag att hitta rätt bland kommunala tillstånd och regler. 

Företagslotsen i Kungsbacka.

I Kungsbacka är det förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd som utövar tillsyn inom områden som berör hälsa, livsmedel och miljö. Tillsyn innebär att bevaka att kommunen, företag och enskilda följer de lagar och riktlinjer som vår riksdag och våra statliga verk har bestämt. En annan viktig uppgift för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är att ge råd och upplysningar till allmänheten, näringslivet och organisationer.

Butik

FastigheterFordonFörskola, skola och fritidshemIdrott och badIndustriLantbrukLogiMat och nöjeMobil matförsäljningSkönhet och kroppsvårdTandläkare och vårdmottagningar