Tillstånd, regler och tillsyn

Ska du starta företag eller utöka din verksamhet? För dig som bedriver en verksamhet finns det en del regler att ta hänsyn till, och kanske behöver du ett särskilt tillstånd.

Tillståndsguide för olika branscher

Guiden nedan är en checklista över vanliga tillstånd indelade efter bransch. Guiden är en vägledning, kontakta gärna respektive myndighet eller näringslivsenheten för att säkerställa att det inte krävs ytterligare tillstånd. Du kan även ta hjälp av företagslotsen i Kungsbacka.

Det är förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd som utövar tillsyn inom områden som berör hälsa, livsmedel och miljö. De bevakar att kommunen, företag och enskilda följer lagar och riktlinjer.

I vänstermenyn kan du läsa mer om olika typer av tillstånd, regler och tillsyn.

Butik

FastigheterFordonFörskola, skola och fritidshemIdrott och badIndustriLantbrukLogiMat och nöjeMobil matförsäljningSkönhet och kroppsvårdTandläkare och vårdmottagningar