Foto: Hannah Larsson Foto: Hanna Ståhl Foto: Hannah Larsson

Livsmedel

Du som driver en livsmedelsverksamhet hanterar mat som andra människor ska äta utan att riskera att bli sjuka eller vilseledda. Det är en viktig uppgift!

Registrera din verksamhet

Alla livsmedelsverksamheter ska registreras hos Miljö & Hälsoskydd. 

Läs mer om hur du registrerar din livsmedelsverksamhet

Avgifter

Miljö & Hälsoskydd tar ut en avgift för att registrera en livsmedelsverksamhet och för livsmedelskontrollen.

Avgifter

Detta hjälper vi dig med 

Du vet säkert att du måste ha en bra lokal och goda rutiner för att kunna garantera säkra livsmedel, det är ditt ansvar. När Miljö & Hälsoskydd kommer på besök har du chansen att visa hur just din verksamhet uppfyller lagens krav på säker mat.  

Vi kontrollerar regelbundet Kungsbackas restauranger, gatukök, livsmedelsindustrier, vattenverk och matbutiker. Vi ger även information och upplysningar till dig som ska starta till exempel en restaurang.

Vi rycker också ut vid misstänkta matförgiftningar.