Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin och spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker krävs ett serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos Miljö & Hälsoskydd.

Kommunen ansvarar för att ge tillstånd och sköta tillsynen vid servering och försäljning av alkohol. Det är nämnden för Miljö & Hälsoskydd som fattar beslut om serveringstillstånd.

Under rubriken Kommun & Politik och fliken Möten, handlingar och protokoll kan du se när nämnden sammanträder nästa gång.  

Försäljning av folköl och tobak

För att sälja folköl och tobak krävs inget tillstånd. Däremot behöver du lämna in en anmälan om försäljning till kommunen innan försäljningen startar, eftersom vi ansvarar för tillsyn och information även när det gäller dessa försäljningsställen.

Anmäl försäljning av folköl och tobak

När måste du ansöka om serveringstillstånd?

Varje gång som du ska servera vin, sprit och starköl och ta betalt för den behöver du ha ett serveringstillstånd.

Du kan ansöka om permanent serveringstillstånd till allmänheten eller till ett slutet sällskap. Du kan också ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd, till exempel för ett evenemang eller tillfälligt tillstånd för ett slutet sällskap, som för en privat fest där du planerar att sälja alkohol.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan, både när det gäller permanent tillstånd och tillfälligt tillstånd. Kommunen tar också ut en årlig fast tillsynsavgift samt en rörlig avgift som baseras på omsättningen av såld alkohol. Du kan läsa mer i dokumentet Avgifter längre ner på sidan.

Ansök via e-tjänst eller blanketter

Ansök om serveringstillstånd via vår e-tjänst. Där kan du fylla i alla uppgifter digitalt och även bifoga de dokument som behövs för att din ansökan ska vara komplett.

Du kan också lämna in en skriftlig ansökan genom att fylla i någon av blanketterna. Skicka in din ansökan till kommunens alkoholhandläggare, tillsammans med de bilagor som behövs. Du hittar mera information om vad din ansökan ska innehålla i dokumentet med anvisningar nedan. Det är viktigt att alkoholhandläggarna får originaldokumentet av din ansökan. 

Från det att din ansökan är komplett är handläggningstiden cirka åtta veckor. Under sommarveckorna kan handläggningstiden bli längre.

Handläggningstiden för ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap är cirka två veckor från det att ansökan är komplett.

Du som redan har ett tillstånd kan bli webbkund för att anmäla ändringar som gäller ditt tillstånd. Kontakta våra alkoholhandläggare om du vill bli webbkund.

Godkänt kunskapsprov i alkohollagen

Du som ansöker ska ha branschvana och kunskaper om alkohollagstiftningen, till exempel genom att ha gått svensk restaurangskola eller ha ett par års erfarenhet av alkoholservering på en restaurang i Sverige. Du ska själv kunna visa att du uppfyller kraven på lämplighet genom att bifoga ett intyg på godkänt kunskapsprov till din ansökan (enligt Alkohollagen SFS 2010:1 622).

Om du inte har ett intyg på godkänt kunskapsprov sedan tidigare kan du boka tid för att göra provet hos alkoholhandläggaren. Provet innehåller fyra områden: alkoholpolitik, servering, mat och utrustning samt tillsyn.

Kostnaden för att göra provet är 1515 kronor och du får tre försök på dig att få godkänt.

Riktlinjer för serveringstillstånd i kommunala lokaler

Kommunfullmäktige i Kungsbacka har beslutat om riktlinjer för möjligheten att söka serveringstillstånd vid publika arrangemang i kommunala lokaler. Riktlinjer finns att läsa under rubriken Dokument nedan.

Tillsyn av restauranger och andra försäljningsställen

Kommunen besöker regelbundet restauranger och andra försäljningsställen för att kontrollera att lagen följs. Vi ger också information och råd till dig som söker serveringstillstånd och erbjuder dig ett personligt besök i samband med att du ansöker. 

Ansvarsfull alkoholservering 

Kungsbacka kommun samverkar med Polisen och krogbranschen inom ansvarsfull alkoholservering för att skapa en säkrare, tryggare och trevligare restaurangmiljö. Läs mer på Länstyrelsens webbsida.

En del i samverkan är att kommunen arrangerar utbildning för krögare, serveringspersonal och ordningsvakter.

Nästa tillfälle är den 1 och 2 juni 2021, digitalt. Läs mer här om innehållet. 
Anmäl er till serveringstillstand@kungsbacka.se 

Utbildningen består av två utbildningsdagar med obligatorisk närvaro båda dagarna:

Dokument