Det här lovar vi om serveringstillstånd

I den här kvalitetsdeklarationen kan du läsa om vad vi på förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd lovar att uppfylla när du kontaktar oss kring frågor som rör serveringstillstånd.

Vi ska bistå den sökande med information och rådgivning kring serveringstillstånd. 

Du ska få en skriftlig bekräftelse på att din ansökan eller anmälan mottagits inom tre arbetsdagar.

Vi ska lämna beslut om permanent serveringstillstånd till dig senast åtta veckor efter att du har lämnat in de handlingar som krävs samt betalat prövningsavgiften.