Avgifter

Miljö & Hälsoskydds taxa är beslutad av kommunfullmäktige. Tillsynsavgiften styrs av vad verksamheten har för påverkan på miljön och människors hälsa.

Timavgift

Timavgiften för tillsyn är 1100 kr kronor per timme. Kommunfullmäktige eller Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ser över taxorna varje år.

Årlig avgift

Vilken avgift du ska betala beror på vilka risker som finns i just din verksamhet. Fler och större risker för miljön eller människors hälsa medför mer tillsyn och därmed en högre avgift. Likaså innebär få risker mindre tillsyn och en lägre avgift.

Möjlighet att sänka avgiften

Du kan sänka avgiften genom att ha en bra egenkontroll. Om du har tänkt igenom vilka risker som finns och hur du kan minska dem, till exempel genom att ha goda rutiner för städning, bra kemikalieval och bra avfallshantering, kan du få en lägre tillsynsavgift. Vilka rutiner du behöver ha beror på vilken typ av verksamhet du bedriver.

Ett aktivt arbete med klimatfrågor som transporter och energieffektivisering är också en viktig del i arbetet med egenkontrollen. Verksamheter som åtgärdar de brister som Miljö & Hälsoskydd påpekar vid sina inspektioner kan också få en sänkt avgift kommande år.

Brister ger högre avgift

Om din verksamhet inte har någon egenkontroll eller har andra allvarliga brister som kräver extra uppföljning kan du få en höjning av avgiften. Detsamma gäller om du inte åtgärdar brister som Miljö & Hälsoskydd påpekar vid sina besök.

Här kan du läsa mer om vår nya taxa för 2021

Miljö & hälsoskydd gör tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Vi har tillsyn på till exempel skolor, frisörer, bensinstationer, hästgårdar och industrier. Vår uppgift är att kontrollera att lagstiftningen följs. Läs mer