Trygg och säker stad

 

En av de tryggaste kommunerna i Sverige

Kungsbacka hamnar på plats 11 bland 290 kommuner i en nationell undersökning kring trygghet, och  i topp tio när det gäller kommuner med minst antal anmälda våldsbrott. 

Under en 10-årsperiod har våldsbrotten minskat med hela 23 procent i Kungsbacka. Även antalet stöld- och tillgreppsbrott har minskat med 31 procent och här visar Kungsbacka bästa siffran i Halland!

Belysning i centrum och trygga stråk

I Kungsbacka arbetar vi på bred front för att behålla och öka tryggheten. Det ska kännas tryggt när du promenerar genom staden på kvällen. Tillsammans med polisen arbetar vi med belysning av olika stråk i centrum men också med exempelvis nattvandrare, grannsamverkan och förstås polisens närvaro på stan.

För att minska riskerna att människor begår brott arbetar vi med exempelvis ungdomsverksamhet, föräldraskapsstöd och värdegrundsarbete i skolorna. Vi är stolta över at vara en trygg kommun, och vi arbetar hårt för att det ska fortsätta vara så.