En växande stad

Kungsbacka växer och staden går igenom en stor omvandling de närmsta åren. Vi investerar i utvecklingen av centrum och planerar för nya etableringar. Här kommer det att ges plats för både bostäder, verksamheter och kommunal service.

De närmsta trettio åren kommer vår befolkning att öka med 36% och vår stad kommer att växa ungefär lika mycket. Det är en utveckling som gör att vi just nu växer och utvecklas på flera håll i kommuen. Vi satsar på framtiden med två nya idrottshallar och utreder just nu en ny arena med plats för ca 3000 platser på läktaren.

Stadsdelen Valand

Valand är stråket som ska växa fram mellan centrum och Kungsmässan. Senast 2025 beräknas det stå klart - med cirka 350 lägenhetsbostäder, ett parkeringshus och 13 000 kvm för kontor, handel och restaurang. Parkeringshuset med hyresgäster på undervåningen har redan blivit ett landmärke för Kungsbacka, med sin fasad av glasskivor som skiftar i olika nyanser. Det här är framtidens Kungsbacka som knyter ihop den gamla stadskärnan med Kungsmässans köpcenrum.

Kungsbacka sportcenter och Aranäs stadsdel

Vi investerar i framtiden med två nybyggda arenor och en eftertraktad idrottspark. I området för Kungsbacka sportcenter och stadsdelen Aranäs händer det mycket just nu. Här står det nya badhuset, och alldeles utanför kommer idrottsparken att ligga. En ny  skola, bostäder, verksamhetslokaler och parkeringshus planeras också ligga i detta attraktiva och tillgängliga område.

Ny skola och nya idrottshallar

Strax söder om Aranäs gymnasium och norr om det nya badhuset byggs något som är efterlängtat och som ger Kungsbacka en modern prägel för framtiden:  Två nya idrottshallar byggs där den gamla tidigare låg. Dessutom står snart en ny internatioenll skola här - Internationella Engelska skolan (IES). 

IES skolan kommer att ha plats för elever från förskoleklass till 9:an. Det blir en skola med internationell prägel och med möjlighet till undervisning på engelska - något som är nytt för Kungsbacka kommun. På skolgården parkerar allt från parkour och klätterställningar till basket- och fotbollsplaner. En plats för rekreation mitt i staden. Skolbyggnaden genomsyras av höga krav på både hållbarhet och modern design.

Sydöstra centrum

I området som sträcker sig mellan Polishuset och Syréngatan i Kungsbacka ska den glesa byggnationen förvandlas till en tydligare del av staden. Genom planprogrammet föreslår vi en utveckling där nuvarande glesa verksamhetsområde omvandlas till blandad stadsbebyggelse. Området kompletteras med bostäder, verksamheter, upplevelserika stråk och naturliga mötesplatser. Programmet visar på att det kan bli mellan 1 000 till 1 300 bostäder och att en tredjedel av ytan kan rymma verksamheter.

Nytt badhus

Våren 2020 stod nya badhuset färdigt - ett familjebad med träningsanläggning. Badhuset har en 50-metersbassäng, två undervisningsbassänger, rutschkana, gym, kafé och relaxavdelning. Utanför badhuset blir det en park som välkomnar besökare.

Arena för större evenemang

Arenan ska bli en viktig mötesplats i vår växande stad för så väl invånare som besökare. Den ska ge möjligheter för bollsport på elitnivå och större evenemang än vad vi kan erbjuda idag.

Läs gärna mer om hur vi växer och utvecklas här.