Goda kommunikationer knyter ihop Kungsbacka med två regioner

Genom goda kommunikationer knyts Kungsbacka ihop med två regioner. Storstaden Göteborg och bästa livsplatsen Halland.

Läget, läget, läget

Det är inte bara husköpare som prioriterar ett bra läge. Med sin strategiska placering kan Kungsbacka erbjuda företagare det absolut bästa av två regioner. Närhet till internationell flygplats och Skandinaviens största hamn, å ena sidan. Och å andra sidan, motorväg och järnväg ner genom Halland och södra Sverige. Västkustbanan och E6/E20 löper som en dubbel pulsåder genom Halland i nord-sydlig riktning. Detta är det viktigaste halländska stråket för regionala, såväl som för nationella och internationella transporter.

Viktigt nav för logistik

I Göteborgsregionen finns även tillgång till internationell flygfrakt. På Göteborg Landvetter Airport finns godsterminaler och lager i nära anslutning till flygplatsen vilket ger den snabbaste omlastningen av gods i hela Europa. Sammantaget gör detta Göteborgsregionen till Sveriges främsta logistiknav. ​

Hallands hamnar - sammanslagna Varberg och Halmstad - är en av Sveriges 10 största hamnar. De är en fullservicehamn som direktkopplar järnväg och motorväg -en del av det viktiga transport- och logistiknave på svenska västkusten.