Verksamhetsområden

Klovsten

Kungsbacka kommun tillsammans med Balder och Viavest planerar för ett nytt verksamhetsområde i Kungsbacka stad. Området som vi kallar Klovsten ligger alldeles intill E6:an där väg 158 löper in mot Kungsbacka centrum. Totalt omfattar området cirka 22 hektar och kommer möjliggöra ett fantastiskt skyltläge med närhet till Göteborg, flygplats, hamn och söderut i Halland. Möjligheterna är många och tillsammans möjliggör vi nu för fler entreprenörer att växa i Kungsbacka. Detaljplanen går ut på granskning under Q2 2020 med ett möjligt antagande under Q4 2020. Varmt välkomna att kontakta näringslivsenheten i Kungsbacka för mer information om Klovsten och andra pågående och planerade projekt.

Duvehed

Verksamhetsområdet Duvehed ligger i Fjärås stationssamhälle med 7-8 min bilväg in till Kungsbacka stad. Göteborg når du på 20 minuter och området ligger i nära anslutning till E6:an med goda kommunikationer även söderut. Området är på ungefär 15 hektar och kommer att möjliggöra för verksamheter med tillverkning, lager, kontor och viss logistik. Området är detaljplanlagt och kommer att kunna etableras under 2020. Varmt välkomna att kontakta näringslivsenheten i Kungsbacka för mer information om Duvehed och andra pågående och planerade projekt.


Frillesås Rya

Rya verksamhetsområde är beläget öster om Frillesås samhälle, mellan Almedalsvägen och Frillesåsvägen. Från området som ligger i nära anslutning till E6:an når du Göteborg på 30 min och har även goda kommunikationer söderut. Området är på ungefär 35 hektar och kommer att möjliggöra för såväl större logistiketablering som den mindre entreprenören. Området håller på att detaljplanläggas med en beräknad antagen plan Q1 2022. Varmt välkomna att kontakta näringslivsenheten i Kungsbacka för mer information om Frillesås Rya och andra pågående och planerade projekt.

Västra Varla

Med ett strategiskt läge längs med E6:an mitt i mellan norra avfarten och centrum avfarten ligger Västra Varla verksamhetsområde. Här planläggs ungefär fyra hektar mark för små- och medelstora verksamheter som behöver växa och söker ett attraktivt skyltläge. Detaljplan beräknas antas i början av 2021. Varmt välkomna att kontakta näringslivsenheten i Kungsbacka för mer information om Västra Varla och andra pågående och planerade projekt.