Verksamhetsområden

Vi tar fram ny mark för näringslivet och efterfrågan på mark ökar, både från Kungsbackaföretag som växer och företag som söker sig hit. Strax söder om Kungsbacka stad finns 15 hektar detaljplanerad verksamhetsmark i närhet till E6. De första företagen har redan påbörjat sin etablering där. Nya områden är under planering, vilket inom kort innebära stora möjligheter för fler företag att etablera sig.

Frillesås, Rya verksamhetsområde

Planområdet omfattar cirka 38 hektar och planeras att tas i bruk 2022. Det planeras för en hög exploateringsgrad och höga byggnadshöjder för att möjliggöra större lager och logistiketableringar. Rya verksamhetsområde ligger med bra läge utmed E6 och man når Göteborg på mindre än 30 minuter.

Läs mer här!

Duvehed

Planområdet är på cirka 25 hektar och ligger vid Fjärås stationssamhälle med god access till E6. Härifrån tar det 20–25 minuter till Göteborg och 7 minuter till centrala Kungsbacka. Området är detaljplanelagt och etablering sker löpande. Byggnadshöjderna varierar mellan 10 och 12 meter, likaså exploateringsgraden, mellan 40 och 50 procent. Området lämpar sig för lager, kontor och tillverkning.

Läs mer här!

Klovsten

Planområdet omfattar cirka 17 hektar i första etappen och kommer att erbjuda möjligheter för olika typer av verksamheter, stora som små, men framförallt för bolag som värdesätter det fantastiska skyltläget utmed E6. Området förväntas tas i bruk under 2021.

Läs mer här!

Västra Varla

Planområdet Västra Varla är 3,7 hektar stort och detaljplanen planeras bli antagen 2021. Även här finns stora möjligheter för företag som värdesätter ett fantastiskt skyltläge utmed E6.

Läs mer här!