Ansök om stöd

Vård & Omsorg i Kungsbacka arbetar för en god och säker omsorg och vård byggd på livskvalitet.

Du har enligt Socialtjänstlagen rätt till bistånd för dina behov om de inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet ska ge dig en skälig levnadsnivå. Kommunen har möjlighet att utforma verksamhet och bistånd enligt lokala förutsättningar och behov.

Läs mer i vänsterspalten vilket stöd och vilken hjälp vi erbjuder.

Så söker du stöd

Din ansökan skickar du till Biståndsenheten. Vi tar emot skriftliga eller muntliga ansökningar. Blanketter hittar du uppe till höger på sidan. När vi fått din ansökan gör en biståndshandläggare en utredning om vilket stöd du har rätt till. 

Om du har frågor kan du kontakta din biståndshandläggare.

Om du vill att vi skickar hem en ansökningsblankett kan du ringa kommunens kundcenter: 0300-83 40 00.

Så här gör du för att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om har du rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från beslutsdatumet. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med din överklagan.

Lagar som styr

De hjälpinsatser som Vård & Omsorg ger är lagreglerade och styrs av Socialtjänstlagen (SoL). Vid behov är du berättigad till insatser från exempelvis kommunens arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska, vilka arbetar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).