Stöd till anhöriga

Du är viktig för den närstående som du vårdar eller stöttar. Ibland kanske även du behöver stöd för att kunna hantera din situation på bästa sätt.

Anhörigcenter

Hit kan du vända dig som stödjer en närstående till en person som inte klarar av vardagen på egen hand på grund av demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom såsom stroke eller Parkinsons sjukdom. Du är välkommen att delta i aktiviteter och få information om vad vi erbjuder.

Individuella samtal

Anhörigstödjarna lyssnar, vägleder och kan fungera som ett bollplank för dina funderingar. Vi hjälper också till att förmedla kontakter, exempelvis till handläggare, vårdcentral och andra myndigheter.

Anhörigstödjarna har tystnadsplikt och ingen skyldighet att dokumentera samtalet. Det betyder att du kan vara anonym och att samtalet inte registreras i några system.

Anhörigcirklar

I en anhörigcirkel får du träffa och prata med andra i en liknande situation som din. Vi träffas under ett antal tillfällen och utgår från olika teman. Du får information och kunskap och vi utbyter tankar med varandra.

Vi kommer att starta nya anhörigcirklar under våren, du hittar programmet längre ner på sidan. Har du förslag på en ny anhörigcirkel med en särskild inriktning? Hör av dig till oss: vardochomsorg.anhorigstod@kungsbacka.se

Avlösning

Avlösning ska avlasta dig som är anhörig eller förälder till någon med funktionsnedsättning. Avlösaren tar över omvårdnad av din närstående eller ditt barn och gör vardagliga aktiviteter tillsammans med honom eller henne, så att du ska få tid annat.

Avlösning för anhöriga till personer som inte klarar vardagen på grund av långvarig fysisk sjukdom, demenssjukdom eller är äldre.

Vill du att vi ska komma och berätta mer? 

Vill din organisation, förening eller ditt företag att vi kommer och berättar vad vi gör? Hör av dig till oss! 

Besöksadress
Västergatan 23

Postadress
434 30 Kungsbacka