Tillfällig vistelse i Kungsbacka kommun

Du som är på tillfällig vistelsen i Kungsbacka kommun kan få hemtjänst eller hemsjukvård medan du är här. Det är din hemkommun som utreder ditt behov av hemtjänst.

Begäran om hemtjänst 

Det är omsorgstagarens hemkommun som utreder omsorgstagarens behov av hemtjänstinsatser och har det samlade ansvaret för att insatserna kan tillgodoses och verkställas på ett tryggt och säkert sätt i Kungsbacka. En förutsättning för att säkra detta är att det finns en bra dialog mellan hemkommunen och Kungsbacka kommun innan beslut fattas och verkställs och speciellt viktigt utifrån rådande pandemi. 

  • Säkerställa att beslut/beställning av hemtjänst är aktuell avseende behov och omfattning.

  • Viktigt att utredning och beslut är anpassat efter förhållandena i vistelsekommunen, eftersom de kan skilja sig från hemkommunens förhållande och den enskildes boendesituation i hemkommunen.

  • Vård & Omsorg uppmanar även att den enskilde har provtagits för covid – 19 och kan påvisa ett negativt provresultat i direkt anslutning till vistelsen i Kungsbacka kommun. 

  • Om personen har covid-19 kommer personen att ombes att stanna i sin hemkommun till dess att hen är friskförklarad, eftersom Folhälsomyndighetens rekommendation är att man ska stanna hemma när man är sjuk. 

Välj hemtjänstutförare

Kungsbacka kommun erbjuder kundval inom hemtjänsten. Det innebär att den som har hemtjänst själv får välja vilken utförare hen vill anlita.  Det är viktigt att hemkommunen informerar den enskilde om att göra ett val inför vistelsen i Kungsbacka kommun och innan begäran om hemtjänst enligt 2a kap 6 § Socialtjänstlagen skickas från hemkommunen till Kungsbacka kommun.

Kundval (kungsbacka.se)

 Frågor från hemkommunen

Har hemkommun frågor kopplade till den enskildes hemtjänst under vistelseperioden och vill säkerställa en bra dialog mellan hemkommunen och Kungsbacka kommun innan beslutet verkställs kontakta kommunens kundcenter 0300-83 40 00 och be om att få tala med ansvarig enhetschef för den enskildes valda hemtjänstutförare.

Beställning skickas av hemkommunen

Uppgifter om beställning av hemtjänst ska skickas av hemkommunen till 
faxnummer 0300 83 52 76 alternativt: 

Kungsbacka Kommun 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 
Myndighet 
Borgmästaregatan 5 A 
434 32 Kungsbacka 

Om beställningen avser kommunal hälso- och sjukvård ska hemkommunen kontakta hemsjukvårdens planeringssjuksköterska på telefon 0300-83 87 52.  

Har hemkommun frågor om vart beställningen ska skickas kontakta då victoria.larsson@kungsbacka.se

 

Kontakta gärna