Träffpunkter

Träffpunkterna erbjuder social samvaro och aktiviteter för kommunens seniorer.

I Kungsbacka kommun finns träffpunkter i de flesta kommundelar. Kommunens privata vård- och omsorgsboenden har äldrecenter på Ekhaga, Kolla och Vickan vård- och omsorgsboende.

Du är alltid välkommen till någon av våra träffpunkter och behöver inte ha haft kontakt med kommunens vård och omsorg tidigare.

Kontakta gärna den träffpunkt som finns i närheten där du bor om du vill veta mera. Du hittar varje program under respektive träffpunkt. 

Gemensamma aktiviteter på träffpunkterna

Här kan du läsa om vad som händer just nu på träffpunkterna i kommunen.
Aktuellt på träffpunkterna

Träffpunkterna har också en egen blogg där du kan följa vad som händer i bild och text.
Välkommen till Kungsbackas träffpunkter

Träffpunkter i Kungsbacka kommun  

City träffpunkt
Västergatan 16-18
0300-83 82 00
Öppet måndag - fredag klockan 9-16   
Program december

Fjärås träffpunkt
Rajgräsvägen 28, Fjärås
0300-83 38 84
Öppet måndag och torsdag klockan 9-16   
Program december 
Gemensamt decemberprogram för träffpunkterna i söder

Frillesås träffpunkt
Frillesåsvägen 6, Frillesås
0300-83 82 04
Öppet onsdag och fredag klockan 9-16   
Program december 
Gemensamt decemberprogram för träffpunkterna i söder

Gällinge träffpunkt
Församlingshemmet
Förlandavägen 31, Fjärås
0300-83 86 39
Öppet tisdag klockan 9-15  
Program december
Gemensamt decemberprogram för träffpunkterna i söder 

Onsala träffpunkt
Gathes väg 108
0300-83 82 02
Öppet tisdag och torsdag klockan 9-16, onsdag klockan 13-16
Seniorer håller öppet i egen regi måndag och fredag  
Program december

Signeshus träffpunkt
Signes väg 7, Kungsbacka
0300-83 48 29
Öppet måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 9-16   
Program december

Älvsåkers träffpunkt
Sidensvansvägen 2, Kungsbacka
0300-83 80 67
Öppet måndag och fredag klockan 9-16, onsdag kockan 9-12 
Program december

Kontakta gärna

Vikarierande enhetschef Wanja Brattén
0300-83 52 27
wanja.bratten@kungsbacka.se

Koordinator Elisabet Nordin
0300-83 86 26
elisabet.nordin@kungsbacka.se