Vuxenstuderande

Det här krävs för att få försörjningsstöd för dig som studerar som vuxen:
  • Att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom egna tillgångar
  • Att du kan visa att du i god tid, från februari månad, har försökt hitta ett sommarjobb, sökt alla arbeten du är kvalificerad för och sökt inom rimligt pendlingsavstånd
  • Att du fortsätter söka arbeten under sommaruppehållet
  • Att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen första dagen under studieuppehållet

Även om du har fått sommarjobb kan det dröja innan du får din första lön. Du kan då beviljas försörjningsstöd som förskott på kommande inkomst eller annan ersättning, om du uppfyller kraven för att få försörjningsstöd. Det innebär att du blir återbetalningsskyldig.

Om du inte har fått arbete under sommaruppehållet anvisas du en praktikplats eller annan aktivitet inom kommunal verksamhet under cirka fyra veckor.