Familj, barn och unga

För dig som bor i Kungsbacka finns det olika verksamheter som kan ge dig hjälp och stöd när du hamnar i kris eller har andra bekymmer. Både när det gäller dig själv eller din familj. På den här sidan finner du information om vart du ska vända dig för att få hjälp. Under rubrikerna till vänster kan du läsa mer om vilket stöd du kan få.

Om du tar kontakt med oss för första gången för stöd kring barn, unga och familjer ska du kontakta Mottagningsenheten barn och unga på 0300-83 48 89 för att få rådgivning eller göra en ansökan. 

Om det gäller en vuxen som du känner oro kring kan du kontakta Mottagning Vuxenenheten på 0300-83 53 31.  

En orosanmälan som kommer in till socialkontorets e-tjänst eller via mejl hanteras enbart under kontorstid. Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt handlägger vi inte den förrän kommande arbetsdag.

Om du efter kontorstid har akut oro kan du ringa Socialjouren i Göteborg tel 031-365 87 00.

Akut social hjälp

Om ett barn far illa

Om du tror att ett barn eller en ungdom far illa bör du anmäla det så att de kan få hjälp. Anmälan gör du till Mottagningsenheten barn och unga, 0300-83 48 89. Där får du också råd och stöd om du är osäker på om du ska anmäla. 

Om du vill skicka in din anmälan anonymt använd då vår e-tjänst där det inte går att koppla till dig som person.

Mottagning barn och unga

Behöver du eller ditt barn stöd och hjälp? Känner du oro för ett barn i din närhet? Ring 0300-83 48 89 och prata med en socialsekreterare.

Hit skickar du anmälningar och ansökningar:

Mottagningsenheten barn och unga
Box 10414
434 24 Kungsbacka

E-post: mottagningsenheten.barnochunga@kungsbacka.se

E-tjänst orosanmälan

Telefontider:
Måndag 9-17
Tisdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdagar ojämna veckor 9-10, 13-15
Torsdagar jämna veckor 9-15
Fredag 9-15

Lunchstängt alla dagar 12-13. 

Besökstider: 
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-16.30
Fredag 8-15
Lunchstängt alla dagar 12-13

Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 37, Kungsbacka

Mottagning vuxenenheten

Har du eller någon i din närhet problem med missbruk eller beroende? Eller har du utsatts för våld i en nära relation? Har du själv utsatt någon i din närhet för våld? Ring 0300-83 53 31 och prata med en socialsekreterare. 

E-post: mottagningsenheten.vuxna@kungsbacka.se

Telefontider:
Måndag 9-17
Onsdag 13-15
Tisdag, torsdag, fredag 9-15 

Besökstider:
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-16.30
Fredag 8-15
Lunchstängt alla dagar 12-13

Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 37 Kungsbacka

Mottagning försörjningsstöd

Kompetenscentrum, Södra Torggatan 16 (samma hus som Hemköp) i Kungsbacka.

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Har du frågor eller vill ha en blankett hemskickad kan du ringa: 0300-83 42 97 måndagar 8.30-9.30 tisdag-fredag 10-11.

Du kan också vända dig till Kommunens kundcenter Kungsbacka Direkt
Telefon 0300-83 40 00. Du kan också besöka dem i Stadshuset, Storgatan 37 i Kungsbacka, måndag 8-18, tisdag-torsdag 8-17, fredag 8-15. De kan dock inte svara på frågor gällande om du kommer att beviljas försörjningsstöd eller ej.