Adoption

Familjerätten i kommunen har hand om frågor som rör adoption.

Så går det till

I Sverige är det vanligast med internationell adoption, där man adopterar ett barn från ett annat land genom adoptionsorganisation eller genom enskild adoption. Familjerätten i din hemkommun genomför då en medgivandeutredning om din lämplighet att adoptera.

Nationell adoption är när ett barn som bor i Sverige adopteras här i landet. Det kan vara ett spädbarn vars biologiska förälder eller föräldrar vill lämna barnet för adoption. Den vanligaste typen av nationell adoption är en närståendeadoption, det vill säga adoption av ett barn till make, maka, eller registrerad partner. Den kan ske i samband med barnets födelse eller senare under barnets uppväxt.

Om du vill göra en internationell adoption gör familjerätten i din kommun en medgivandeutredning för att undersöka om din lämplighet för att adoptera. Det är nämnden för Individ & Familjeomsorgs sociala utskott som fattar beslut om medgivande. Medgivandeutredningen ligger också till grund för beslutet som myndigheter i utlandet fattar.

Det här krävs för att få adoptera

Om du inte har adopterat tidigare finns de här kraven:

  • Du ska gå en lagstadgad föräldrautbildning för adoption
  • Vara 25 år eller äldre
  • Vara ensamstående, gift eller ha ingått partnerskap

Socialstyrelsen rekommenderar dessutom att du inte ska vara mer än 42 år vid ansökningstillfället. Avsteg från detta kan förekomma vid särskilda skäl, till exempel biologiskt syskon till redan adopterat barn, adoption av känt släktingbarn eller om en av sökanden är något äldre än 42 år. Ett medgivande gäller i två år efter beslut.