Familjerätten

Till familjerätten kan du vända dig för att får råd och hjälp när det gäller adoption, vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Familjerätten erbjuder rådgivning och upplysningar på telefon eller vid tidsbeställda besök.

Det här kan vi hjälpa dig med

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste faderskapet fastställas genom faderskapsbekräftelse.

Samarbetssamtal

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om vårdnaden.

Avtal

Föräldrar som är överens kan få hjälp med att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Adoption

Familjerätten kan berätta om vad som gäller om du vill adoptera.

Utredningar

Familjerättsgruppen gör utredningar på uppdrag av domstol.

Familjerätten

Vill du komma i kontakt med familjerätten kan du kontakta kommunens kundcenter på telefonnummer:

0300-83 40 00

Du kan även maila till:
familjeratten@kungsbacka.se

Telefontider

Måndagar 13 – 15
Tisdagar 10 – 12
Onsdagar 13 – 15
Torsdagar 10 – 12
Fredagar 10 – 12