Om ett barn far illa

Du som arbetar inom skola, vård, omsorg eller någon typ av socialt arbete måste enligt lag anmäla om du misstänker att ett barn far illa. Samma sak gäller om du tror att en ungdom eller vuxen har problem med missbruk.

Men även som privatperson bör du kontakta oss, om du tror att ett barn eller en ungdom far illa och kan behöva hjälp. Är du osäker på om du bör anmäla, får du råd och stöd av oss.

Om du misstänker att ett barn far illa ska du kontakta Mottagningsenheten barn och unga.

Tel: 0300-83 48 89

E-post:mottagningsenheten.barnochunga@kungsbacka.se 

Telefontider:
Måndag 9-17
Tisdag-fredag 9-15
Torsdagar ojämna veckor, 15 april-24 juni, är telefonen stängd 10-12
Lunchstängt alla dagar 12-13. 

Besökstider: 

Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-16.30
Fredag 8-15
Lunchstängt alla dagar 12-13

Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 37, Kungsbacka

Du kan vara anonym

Du kan prata med oss om problemet utan att säga vem det gäller. Uppger du namnet på den det gäller kan vi ha skyldighet att ingripa, även om du inte är införstådd med det.

Du kan också ringa eller skriva anonymt. Säger du ditt namn kan vi inte garantera anonymitet.