Om ett barn far illa

Du som arbetar inom skola, vård, omsorg eller någon typ av socialt arbete måste enligt lag anmäla om du misstänker att ett barn far illa. Samma sak gäller om du tror att en ungdom eller vuxen har problem med missbruk.

Även som privatperson bör du kontakta oss om du tror att ett barn eller en ungdom far illa och kan behöva hjälp. Är du osäker på om du bör anmäla, får du råd och stöd av oss.

En orosanmälan som kommer in till socialkontorets e-tjänst eller via mejl hanteras enbart under kontorstid. Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt handlägger vi inte den förrän kommande arbetsdag. 

Om du efter kontorstid har en akut oro kan du ringa Socialjouren i Göteborg tel 031-365 87 00.

Om du misstänker att ett barn far illa ska du kontakta: 

Mottagningsenheten barn och unga
Tel: 0300-83 48 89
E-post:mottagningsenheten.barnochunga@kungsbacka.se 

Telefontider: 
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9-15
Torsdagar ojämna veckor 9-10, 13-15
Torsdagar jämna veckor 9-15

Lunchstängt alla dagar 12-13.

Besökstider: 
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-16.30
Fredag 8-15

Lunchstängt alla dagar 12-13

Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 37, Kungsbacka

Om du efter kontorstid har en akut oro kan du ringa Socialjouren i Göteborg tel 031-365 87 00.

Du som är privatperson

Om du befarar att ett barn far illa, kan du antingen kontakta mottagningsenheten Barn och Unga på socialförvaltningen eller göra en anmälan via e-tjänsten.

Dina misstankar behöver inte vara bekräftade och du behöver inte ha några ”bevis” för att kontakta socialtjänsten. Du kan vara anonym så länge du inte uppger några personuppgifter vid kontakten med oss. Personuppgifter är exempelvis namn, telefonnummer och din e-postadress.

Om du vill skicka in din anmälan anonymt använd då vår e-tjänst där det inte går att koppla till dig som person.

En orosanmälan som kommer in till socialkontorets e-tjänst eller via mejl hanteras enbart under kontorstid. Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt handlägger vi inte den förrän kommande arbetsdag.