Kriminalitet

Har du gjort något dumt och har svårt att rätta till det själv? Eller har du begått ett allvarligt brott? Om du är ung och har begått ett brott kan du få stöd på flera sätt.

Du kan kontakta Mottagning barn och unga, telefon 0300-83 48 89.


Behandlingsenheten stöttar familjer med barn 12-20 år.

Medling: Kommunen erbjuder medling för unga mellan 12 och 20 år som begått brott.

 

Läs mer om kriminalitet och vilket stöd du kan få på 1177 Vårdguiden.