Mobbning och kränkande behandling

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning betyder att man utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Mobbning är inte något som händer bara en gång utan innebär en regelbunden kränkning av en person.

Om du är utsatt för mobbning kan du vända dig till Elevhälsan på din skola. Här hittar du kontaktuppgifter och mer information om Elevhälsan, oavsett om du går på en kommunal eller privat skola.

Du kan också kontakta Ungdomsmottagningen i Kungsbacka.

Läs mer om mobbning och om vart du kan vända dig på 1177 Vårdguiden.

Du kan också ringa till BRIS, barnens hjälptelefon: 116 111.

Akut hjälp