Problem i skolan

Alla elever kan någon gång uppleva svårigheter i skolan. Det kan till exempel handla om att av olika anledningar inte hänga med i skolarbetet eller ha problem med kompisar.

Det kan också handla om du går i skolan oregelbundet, eller inte alls.

Oavsett vilket problem du har kan du som är elev alltid prata med din lärare eller skolans rektor. På varje skola finns också skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog som du kan vända dig till.

Om du ofta har hög frånvaro är det viktigt att du eller dina föräldrar tar upp det med skolan. 

Rektorn har det yttersta ansvaret för att du får den hjälp du behöver. På varje skola finns ett elevhälsoteam. I teamet finns rektorn, skolsköterskan, kurator, psykolog och skolpedagog. Tillsammans ska de se till att alla barn och elever mår bra, trivs och är trygga i skolan.

För att få hjälp med problem i skolan kan du vända dig till ElevhälsanHär hittar du kontaktuppgifter och mer information om Elevhälsan, oavsett om du går på en kommunal eller privat skola.

Läs mer om problem i skolan och vart du kan vända dig på 1177 Vårdguiden.