Riskbruk och missbruk

Stöd till dig som är orolig för att du eller någon i din närhet har ett beroende.

Om du själv är beroende eller har ett missbruk

Ung öppenvård: information och rådgivning om alkohol och droger och behandling för dig mellan 15 och 23 år.

Du som är oroad över dina spelvanor kan få råd och samtalsbehandling. Ring 0300-83 47 42, 0300-83 39 59 eller 0702-61 52 10.

Om du har föräldrar som missbrukar

Behandlingsenheten erbjuder samtal för dig som lever i en familj där det finns missbruk av alkohol, tabletter, lösningsmedel eller narkotika. Kontakta Mottagning Barn och unga: 0300-83 48 89. 

Läs mer på 1177 Vårdguiden.

Akut hjälp