Våld och övergrepp

Ibland händer det att barn och ungdomar utsätts för våld eller övergrepp, av andra barn eller av en vuxen. Om du har upplevt eller upplever våld är det bra att få prata med någon du kan lita på.

Våld är lika allvarligt oavsett vem som utsätter dig för det.

Om du har en förälder som är våldsam

Behandlingsenheten erbjuder samtalsstöd till barn- och ungdomar som sett eller utsatts för våld. Vänd dig till Mottagning barn och unga, 0300-83 48 89.

Läs mer om våld och övergrepp på 1177 Vårdguiden.

Akut hjälp