Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd av kommunen. Grunden för vårt stöd är att du ska kunna leva och ta del av samhället som alla andra.

Hos Kungsbacka kommun kan du till exempel ansöka om bostad med särskild service, kontaktperson, ledsagning eller olika former av meningsfull sysselsättning. Vårt stöd är frivilligt och bygger på dina behov och ditt självbestämmande. 

Service och stöd

En funktionsnedsättning kan vara fysisk eller psykisk. Det kan också vara en utvecklingsstörning, autism eller någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller ha uppkommit genom en olycka eller sjukdom.

Ett funktionshinder är det hinder funktionsnedsättningen utgör i förhållande till omgivningen. Du kanske till exempel inte kan bo själv, delta i sociala aktiviteter eller arbeta. Då kan du behöva service eller stöd.

Så ansöker du 

De flesta av kommunens stödinsatser måste du själv ansöka om. Hos oss finns handläggare som hjälper dig att hitta den hjälp du behöver. Vi kan också de lagar som styr vilka rättigheter du har. 

Till vänster läser du mer om vilket stöd det finns för barn, unga, vuxna och anhöriga. På varje sida finns information om hur du ansöker. 

Besöksadress:
Borgmästaregatan 5A 

Postadress:
Kungsbacka kommun
Individ & Familjeomsorg
Box 104 09
434 24 Kungsbacka

Kommunens kundcenter: 0300-83 40 00
Fax: 0300-83 49 10

Här hittar du kontaktuppgifter till chefer inom Individ & Familjeomsorg och vår nämnd