Kontakt handläggare för insatser enligt LSS

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:

Socialsekreterare
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Väljer du att ringa hittar du rätt nummer här under. Välj rubrik utifrån vilken funktionsnedsättning du har. Sedan väljer du telefonnummer utifrån vilken dag i månaden du är född. Är du till exempel född den 9 december ska du ringa på numret under rubriken Född dag 7-13 i månaden. 

För dig med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller förvärvad hjärnskada

Född dag 1-6 i månaden: 0300-83 51 67
Född dag 7-13 i månaden: 0300-83 47 56
Född dag 14-22 i månaden: 0300-83 50 26
Född dag 23-31 i månaden: 0300-83 48 42

För dig med psykisk funktionsnedsättning

Född dag 1-10 i månaden: 0300-83 51 32
Född dag 11-20 i månaden: 0300-83 51 75
Född dag 21-31 i månaden: 0300-83 51 30