Kungsbacka kommuns personliga assistans

I Kungsbacka kommuns personliga assistans har vi stort fokus på kvalitetssäkring och är noga med att planera och dokumentera det stöd vi ger.

Vi arbetar efter Funktionsstöds kvalitetsdeklarationer och Kungsbacka kommuns värdegrund för bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet, Bitt.

Du känner igen oss som kommer

En viktig del för att du som har personlig assistans ska känna sig trygg är att du känner igen assistenten som kommer till dig. Därför arbetar vi med vikariepool, så att det är ett litet antal personer som utför stödet. Det gör att du känner igen personalen, även när vi måste sätta in en vikarie.

Du är med och utformar ditt stöd

All rekrytering av dina assistenter och assistansens utformning sker i samverkan med dig. Vi har också ett nära samarbete med kommunens sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut och metodutvecklare.

Så ansöker du

Du ansöker genom att ringa eller skriva till en av våra socialsekreterare. God man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. Våra socialsekreterare gör sedan en bedömning utifrån ditt behov och de lagar som gäller, så som lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  Vi beräknar att du får svar på din ansökan inom tre månader efter att du ansökt.

Skriv eller ring till oss

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:

Socialsekreterare
Nämnden för Funktionsstöd
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Du kan även ringa till vår mottagningstelefon:

0300-83 87 57 
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12

Vill du bli personlig assistent?

Här kan du läsa och se filmer om hur det är att jobba som personlig assistent och anmäla ditt intresse.