Ny i Sverige

Antalet människor på flykt i världen överstiger nu 65 miljoner. Hälften av dem är barn. Kungsbacka kommun tar emot dels ensamkommande barn och unga, dels vuxna och familjer som har kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd.

Är du ny i Kungsbacka?

Så hjälper vi dig att komma in i samhället

Mötesplats integration

Två gånger om året anordnar kommunen Mötesplats integration - en mötesplats för information och dialog med allmänheten om mottagande av nyanlända. På denna sida och i våra andra kanaler så som Facebook publicerar vi tid och plats för kommande Mötesplats integration. Välkommen att vara med!

Engagera dig

Engagera dig för nyanlända

Så kan du engagera dig för nyanlända

Så tar kommunen emot nyanlända

Det är Sveriges riksdag och regering som sätter ramarna för landets asyl- och integrationspolitik. Det vi kan påverka lokalt här i Kungsbacka är inte om vi ska välkomna nya invånare, utan hur vi gör det.

Så tar kommunen emot nyanlända och ensamkommande

Inom kommunen arbetar vi gemensamt för att skapa förutsättningar för en god integration och samverkar med bland andra arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, Region Halland och Migrationsverket.

Vi vill att Kungsbacka kommun ska vara en bra plats att bo och verka i för alla invånare, nya såväl som gamla. För att uppnå detta är inkluderingen av de nya kommuninvånarna oerhört viktig.

Integration och inkludering är ett uppdrag som kommunen inte löser själv. Här behöver vi stöd av civilsamhället - ditt stöd. Det är i mötet med gamla invånare som våra nya kommuninvånare använder sin svenska i praktiken, får nya vänner, deltar i fritidsaktiviteter och därmed blir en del av vår gemenskap.