Ny i Sverige

Här hittar du som är ny i Sverige information om hur du blir etablerad i det svenska samhället. Vi beskriver också hur Kungsbacka kommun arbetar med nyanländas etablering och integration samt hur du som medborgare kan hjälpa till.

Coronaviruset covid-19

Från och med 3 november gäller skärpta allmänna råd för att minska smittspridningen i Halland. Här kan du läsa om råden och vad du ska göra för att följa dem:

Information om skärpta allmänna råd

Information om de lokala råden i Halland på olika språk finns att ladda ner under dokument längst ner på den här sidan.

Här hittar du information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta:

Folkhälsomyndigheten

Det finns en nationell telefonlinje på flera språk som du kan ringa för att få svar på frågor om covid-19:

Nationell telefonlinje om det nya coronaviruset på flera språk

Integration

Integration handlar om att inkludera nyanlända kommuninvånare så att de fullt kan ta en aktiv del i samhället. Vi ställer tydliga krav och ger möjligheter så att människor kan och vill ta ansvar för sitt eget liv. Det handlar om att lära sig svenska, bli självförsörjande samt känna till, acceptera och respektera svenska normer och värderingar. Integration skapar vi tillsammans.

Är du ny i Kungsbacka?

Så hjälper vi dig att komma in i samhället

Engagera dig

Integration skapar vi tillsammans. Det finns många sätt du kan engagera dig på och lära känna våra nya kommuninvånare. Integration och inkludering är ett uppdrag som kommunen inte löser själv. Här behöver vi stöd av civilsamhället - ditt stöd.

Det är i mötet med gamla invånare som våra nya kommuninvånare använder sin svenska i praktiken, får nya vänner, deltar i fritidsaktiviteter och därmed blir en del av vår gemenskap.

Så kan du engagera dig för nyanlända

Så tar kommunen emot nyanlända

Det är Sveriges riksdag och regering som sätter ramarna för landets asyl- och integrationspolitik. Det vi kan påverka lokalt här i Kungsbacka är inte om vi ska välkomna nya invånare, utan hur vi gör det.

Så tar kommunen emot nyanlända och ensamkommande

Inom kommunen arbetar vi gemensamt för att skapa förutsättningar för en god integration och samverkar med bland andra arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, Region Halland och Migrationsverket.

Vi vill att Kungsbacka kommun ska vara en bra plats att bo och verka i för alla invånare, nya såväl som gamla. För att uppnå detta är inkluderingen av de nya kommuninvånarna oerhört viktig.