För dig som vill hjälpa nyanlända

Vill du vara med och engagera dig för en god integration i Kungsbacka? Ta chansen att lära känna några av våra nya kommuninvånare.

Hyr ut bostad till nyanlända

Kommunen söker dig som vill hyra ut bostad eller boende till en nyanländ person eller familj. 

Hyr ut till nyanlända 

Var med på språkkafé

Till Fyrens språkkafé kommer unga och vuxna varje tisdag för att fika och prata svenska.

Program för språkkaféer

Erbjud språkpraktik på din arbetsplats

Kontakta Kompetenscentrum om du är intresserad av att erbjuda en nyanländ språkpraktik på din arbetsplats.

Läs mer: Lyckad språkpraktik hos tandläkaren

Kompetenscentrum

Bidrag till föreningar

Kommunen delar ut bidrag till föreningar och organisationer för inkluderande verksamhet.

Bidrag till föreningar för inkluderande verksamhet 

Bli god man eller familjehem

Det finns ett stort behov av vuxna som engagerar sig för ensamkommande barn. Det behövs särskilt förordnade vårdnadshavare, gode män, familjehem och kontaktfamiljer. Att vara en del av en fungerande familj och att ha stöd från vuxna, betyder mycket för alla barn och tonåringars framtid.

Bli god man, familjehem

Det går också att hjälpa ungdomarna på boendena. Ett exempel på lyckat samarbete är det mellan boendet i Anneberg och kommunens träffpunkt i Älvsåker. Seniorerna är ett stöd och trygghet för de ensamkommande ungdomarna, och de ses och hittar på aktiviteter tillsammans.

Läs mer: Gränsöverskridande samarbete nominerat till GötaPriset

Kontakta gärna

Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
familjehem@kungsbacka.se

Skänk kläder och saker

Vill du skänka kläder, blöjor och annat användbart till flyktingar i kommunen, kontakta någon av de frivilligorganisationer som finns i Kungsbacka.