Så tar Kungsbacka emot nyanlända

Hur ger vi nyanlända en god start i Kungsbacka? Här kan du läsa om hur vi jobbar från mottagande och boende till att våra nya kommuninvånare blir självförsörjande.

Anvisning till kommunen

Alla kommuner i landet ska varje år ta emot ett bestämt antal personer som anvisas av Migrationsverket för bosättning och som har fått uppehållstillstånd.

Fördelningen beror bland annat på hur många nyanlända som kommunen har tagit emot tidigare och hur den lokala arbetsmarknaden ser ut.

Kommunens ansvar för ensamkommande barn

Mottagande och boende

Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning enligt bosättningslagen och anvisade ensamkommande. Mottagande av nyanlända och ensamkommande finns med i kommunens ordinarie långsiktiga bostadsplanering och vi strävar efter att inte ha särlösningar för dessa målgrupper.

För att uppnå god integration är vår ambition att erbjuda ett värdigt boende, där det finns goda förutsättningar för våra nya kommuninvånare att etablera sig. För att kunna ta emot de personer som är anvisade till oss av Migrationsverket erbjuder kommunen tidsbegränsade genomgångsboenden.

De nyanlända uppmanas också att söka bostad på egen hand och informeras om att de själva ansvarar för anhörigas boende. Privatpersoner som har möjlighet att hyra ut boende till nyanlända är välkomna att höra av sig.

Läs mer om boende

Etablering och egenförsörjning

De nyanlända får information om hur barnen ska skrivas in på skola. De vuxna skrivs in på Arbetsförmedlingen för att påbörja sin etableringsperiod då man till exempel läser svenska för invandrare, samhällsorientering och får språkpraktik.

Aktiviteterna syftar till att bli egenförsörjande innan den tvååriga etableringsperioden är slut.

Finns det jobb? Läs mer om etablering

Inkludering

För att bli integrerad behöver nya invånare vara egenförsörjande, ha boende och känna till och acceptera de grunder som vårt samhälle vilar på.

Vi som redan bor här har också ett stort ansvar för att fullt ut inkludera nya invånare och bjuda in dem i föreningslivet, i politiken och i privatlivet.

Hur kan vi träffas? Läs mer om att engagera sig

Antal mottagna nyanlända

Nedan hittar du statistik från Migrationsverket över antal personer mottagna i Kungsbacka kommun per år:

2013: 56 personer
2014: 54 personer
2015: 69 personer
2016: 247 personer
2017: 407 personer
2018: cirka 400 personer enligt prognos
2019: 186 personer
2020: 131 personer

Mer statistik från Migrationsverket

Samhällets roller och ansvar

Sveriges regering och riksdag utformar den övergripande asyl- och migrationspolitiken. Lokala politiker beslutar om vad som ska göras i kommunen, inom ramen för den nationella asyl- och migrationspolitiken. Ansvariga i kommunens förvaltningar bestämmer hur besluten ska genomföras. 

Migrationsverket, länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och Polisen, är några av samhällsaktörerna som samverkar i mottagandet av flyktingar och nyanlända. 

Ersättning för kostnader

För varje nyanländ får kommunen en ersättning som ska täcka kostnader för etableringsinsatser. Till exempel: 

  • mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
  • utbildning i svenska för invandrare 
  • samhällsorientering
  • tolk
  • andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
  • vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration
  • särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera.

På Migrationsverkets hemsida hittar du aktuella ersättningsnivåer:

Ersättningar till kommunen