Bostäder för nyanlända

Kungsbacka kommun tar varje år emot nyanlända personer med uppehållstillstånd som anvisats hit av Migrationsverket. Vi ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning enligt bosättningslagen och erbjuder tidsbegränsade genomgångsboenden. De flesta som kommer är barnfamiljer som ska etablera sig i Kungsbacka.
 • Vem ordnar kommunen boende åt?

  +

  Kommunen erbjuder bostad till de nyanlända som anvisats hit av Migrationsverket enligt bosättningslagen. Den som tackar nej till ett erbjudet boende måste ordna det på egen hand.

  Den som är nyanländ har samma skyldighet som andra invånare att betala hyra. Det innebär att hyror för nyanlända inte suventioneras.

  För att uppnå god integration är vår ambition att erbjuda ett värdigt boende, där det finns goda förutsättningar för våra nya kommuninvånare att etablera sig. För att kunna ta emot de personer som är anvisade till oss av Migrationsverket erbjuder kommunen tidsbegränsade genomgångsboenden.

 • Vilka boendeformer finns?

  +

  Kommunen garanterar endast genomgångsboende under etablerings-fasen. Dessa genomgångsboende kan vara av olika typer beroende på tillgång och antal kommunplacerade vid varje givet tillfälle. Nyanlända kan därför behöva byta bostad under etableringsfasen. 

   I första hand ska Tempohus erbjuda de nyanlända genomgångsboende i bostäder som ägs eller hyrs av Tempohus.

  I andra hand ska nyanlända erbjudas genomgångsboende i kommunens egna lokaler som förvaltas av Service Fastigheter.

   I tredje hand ska nyanlända erbjudas genomgångsboende i form av tillfälligt inrättade sovsalar i kommunens lokaler som förvaltas av Service Fastigheter.

  Hyreslägenheter

  Vi har ett bra samarbete med lokala fastighetsbolag som lämnar lägenheter till nyanlända och med privatpersoner som hyr ut rum eller lägenhet till nyanlända.

  Privata alternativ

  Vill du hyra ut privat?

  Hitta eget boende

  De nyanlända uppmanas att ställa sig i bostadskön, får information om hur man söker bostad på egen hand och att det är deras eget ansvar att ordna bostad om de har anhöriga som väntas komma senare.

 • Var placeras boenden för nyanlända?

  +

  Kommunen strävar efter att boende för nyanlända ska fördelas jämnt över kommunen.

 • Vem ordnar boende åt asylsökande?

  +

  Migrationsverket är de som ansvarar för boende för asylsökande, förutom för ensamkommande asylsökande barn som är kommunens ansvar.

  Kommunens ansvar för att ordna boende till anvisade nyanlända med uppehållstillstånd, men inte till anhöriga och egenbosatta.