Kungsbacka kommuns information med anledning av covid-19

Här samlar vi aktuella sidor, nyheter och länkar för att du enkelt ska hitta aktuell och korrekt information som rör coronaviruset covid-19.

Sidan uppdaterades senast: 20 januari klockan 15:30

Håll dig uppdaterad och följ råden som gäller

Kungsbacka kommun följer myndigheternas rekommendationer och anpassar våra verksamheter efter de smittskyddsåtgärder som regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om vad som gäller, eftersom läget kan ändras snabbt.

Du håller dig bäst uppdaterad på vad som gäller på Coronapandemin: Detta gäller just nu - Krisinformation.se 

Nya riktlinjer från 20 januari

Den 20 januari presenterade Regeringen och Folkhälsomyndigheten ändrade förhållningsregler för att minska smittspridningen. Dessa börjar gälla den 20 januari. Du kan läsa om de nya riktlinjerna på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Mycket hög smittspridning av covid-19 kräver anpassade förhållningsregler och prioriterad testning — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot covid-19

För att boka tid för vaccin går du till boka vaccination mot covid-19 i Halland - 1177 Vårdguiden

Smittspridningen och läget i Halland

Följ aktuellt smittläge i Halland - Region Halland

Testa dig när du reser till Sverige

Enligt Folkhälsomyndigheten bör du testa dig för covid-19 så snart du kan efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Ta reda på hur du testar sig genom att besöka webbplatsen 1177.se. 

Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Lägesbild: hur ser det ut i våra verksamheter just nu? 

Förskolor och skolors verksamhet påverkas av smittspridning

Närundervisning är huvudregel men kommunen har möjlighet och rutiner för att stoppa verksamheten i lokalerna, till exempel för en klass eller barngrupp, om det med utgångspunkt från Smittskydds rekommendation anses befogat för att förhindra smittspridning eller om det saknas personal.

När det är aktuellt kommer information till vårdnadshavare via Vklass och det sker med kort varsel. Vid inledningen av vecka 3 är flera enheter påverkade

Information om stängda verksamheter och distansudervisning

Förebyggande arbete inför skolstarten-Folkhälsomyndighetens pressmeddelande

Frågor och svar om förskola och skola

Evenemang som kommunen ordnar

I de fall kommunens evenemang räknas som offentlig tillställning eller allmän sammankomst inomhus för fler än 20 personer tillåter vi endast sittande gäster. Varje sällskap får bestå av max åtta personer och det ska vara minst en meter mellan sällskapen. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall om vilken smittskyddsåtgärd som ska tillämpas; vaccinationsbevis eller tillämpning av restriktioner för ovaccinerade. Beräknas antalet besökare överstiga 50 krävs alltid vaccinationsbevis tillsammans med övrig reglering enligt ovan. 

Gymnasieskolornas elever har närundervisning

Kungsbacka kommuns gymnasieskolor har närundervisning när vårterminen startar den 10 januari. Det kommer att finnas en hög beredskap för att snabbt kunna övergå till lokala smittskyddsrekommendationer. 

Trängselkontroller

Den 12 januari skärps kraven ytterligare för de som driver restaurang och servering. De nya kraven är att max åtta personer får sitta i ett sällskap och att serveringen ska stänga senast klockan 23. Fortfarande gäller 1 meter mellan sällskapen och att servering endast görs till sittande gäster. I samband med de nya kraven kommer avdelningen för Miljö & Hälsoskydd att göra tillsyn för att kontrollera att restaurangerna följer restriktionerna.  Läs mer om vårt arbete och våra kontroller. 

Så informerar vi om bekräftad smitta i våra verksamheter 

Det är behandlande läkare som ansvarar för kartläggning och smittspårning vid konstaterad covid-19. Med hänsyn till sekretessbestämmelser och den personliga integriteten kommunicerar inte Kungsbacka kommun kring enskilda sjukdomsfall. Vi följer utvecklingen på området och anpassar hela tiden vårt förhållningssätt efter rådande omständigheter. 

Läs mer om hur vi kommunicerar om smitta kring enskilda sjukdomsfall 

För att boka tid för vaccin går du till 1177.se - boka vaccination mot covid-19 i Halland 

 

Kontakta gärna