Kungsbacka kommuns information med anledning av covid-19

Med anledning av coronaviruset covid-19, har vi här samlat aktuella sidor, nyheter och länkar för att du enkelt ska hitta aktuell och korrekt information.

Sidan uppdaterades senast: 27 november

Det kommer mycket uppdateringar om coronaläget just nu från våra myndigheter. Vi bevakar ständigt de beslut och direktiv som kommer och uppdaterar hur kommunens verksamheter påverkas av dessa. Håll dig uppdaterad här på sidan för den senaste informationen från Kungsbacka kommun. 

Följ de skärpta råden som gäller 

Folkhälsomyndigheten och Region Halland har förlängt de skärpta råden i Halland för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Råden gäller fram till 13 december. 

Alla har ett ansvar att begränsa smittspridningen av covid-19 och det är mycket viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Publikgräns om åtta personer

Från och med 24 november gäller publikgräns om max åtta personer i hela landet. Det har Sveriges 21 länsstyrelser kommit överens om. Läs mer om beslutet på Länsstyrelsens hemsida. Det är Polismyndigheten som kan agera mot en sammankomst eller tillställning som genomförs i strid med ordningslagen. Läs mer på polisen.se

Frågor om publikgränsen hänvisas till Länsstyrelsen eller Polisen. 

Tillsammans för Kungsbacka

"Den situation vi befinner oss i är en stor prövning för oss alla. Vi har alla anpassat och förändrat vår vardag, ända sedan i våras. Vi ser de uppoffringar som görs av er som invånare, besökare och företagare i Kungsbacka. För det är vi otroligt tacksamma." 

Läs kommunstyrelsens ordförande Lisa Anderssons och kommundirektör Malin Aronssons ord om situationen vi just nu befinner oss i med covid-19.  

Lägesbild: hur ser det ut i våra verksamheter just nu?

Skärpta råd i Halland

Det är fortsatt stängt på många av Kungsbacka kommuns verksamheter på grund av de skräpta råden som gäll eri Halland. Vilka verksamheter som påverkas kan du läsa mer om på kungsbacka.se/skarptarad

Besök på vård- och omsorgsboenden

Kungsbacka kommun gör en stark avrådan från besök på vård- och omsorgsboendena. Syftet är att minska risken för smittspridning genom att minska antalet personer som både våra äldre på boendena och våra medarbetare träffar. Beslutet är förlängt till den 13 december och gäller på samtliga vård- och omsorgsboenden, både i kommunal och privat regi. 

Tillfälligt lokalt besöksstopp vid verksamhet med korttidsplatser och växelvård

Ett tillfälligt lokalt besöksstopp för verksamheter som bedriver korttidsplatser samt växelvårdsplatser införs från och med den 18 november 2020 och gäller fram tills nytt beslut tas. Beslutet grundar sig bland annat i att det är många personer i omlopp i dessa verksamheter. 

Särskilt covid-team startar upp igen

När smittspridningen ökar i samhället ökar också oron för smittan både hos invånare och medarbetare. Kungsbacka kommun har därför beslutat att starta upp covid-teamet inom hemtjänsten och hemsjukvården igen

Distansundervisning inom grundskolan

Verksamheten för tre av barngrupperna på förskolan Kolla Skogsdunge är stängd från 30 november och en vecka framåt eftersom flera personal är frånvarande på grund av sjukdom.

Kollaskolans F-3 fick i förra veckan övergå till distansundervisning utifrån läget med covid-19. Efter en avstämning med smittskyddsläkaren så kan skolan öppna igen på onsdag 2 december. Bedömningen är att åtgärden med stängning gett effekt då inga fler medarbetare insjuknat.

På Kapareskolan sker undervisning via distans under vecka 49. 

Mer information om för- och grundskolor som stänger. 

Distansundervisningen på gymnasieskolan

Kungsbacka kommuns gymnasieskolor utökar distansundervisningen som redan pågår från och med tisdag 24 november. Den främsta anledningen till utökad delvis distans är trängsel i kollektivtrafiken men också trängsel i skolornas lokaler. Vi har en grundläggande planering för de olika årskurserna och programmen och justerar efter behov. Distansundervisning införs inte mer än vad som bedöms nödvändigt. 

Trängeslkontroller

Under vecka 46 och 47 har Miljö & Hälsoskydd gjort sammanlagt 67 kontroller. Fokus på tillsynen har varit serveringsverksamheter i köpcentrum och afterwork. Det har inte kommit in några klagomål från allmänheten om trängsel på restaurang, café eller pub. Inspektörerna anpassar sin tillsynsmetod efter rådande omständigheter med corona.

Smittoläget i Halland 

Smittspridningen i Halland och Kungsbacka kommun har ökat de senaste veckorna. Smittan har ökat i alla åldersgrupper men framför allt hos unga vuxna. För att skydda våra nära och kära är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar och följer rekommendationer och råd från ansvariga myndigheter. Statistik om smittoläget uppdateras löpande på regionhalland.se

Frågor och svar om covid-19

Här lägger vi löpande upp vanliga frågor och svar om covid-19. Här finns även information om hur Kungsbacka kommun arbetar just nu.

Behöver du hjälp eller känner oro?

Covid-19 påverkar oss alla på olika sätt. Behöver du prata med någon om din ekonomi, känner oro över familjemedlemmar eller behöver du hjälp att handla? Här har vi samlat telefonnummer och resurser om du behöver hjälp eller stöd.

För dig som är 70 år och äldre

Samma restriktioner gäller för dig som är över 70 år som för övriga i samhället. Det gäller att hålla i och hålla ut, tillsammans. Att alltid tänka på avståndet och undvika ställen och tider på dygnet då det rör sig fler människor. Vi har samlat tips på aktiviteter anpassade till vår nya vardag på denna sida: samlade tips till dig som är 70 år och äldre

Stöd till dig som är företagare

Just nu kan det vara oerhört svårt att vara företagare. Covid-19 gör att många har fått ställa om. I osäkra tider vill vi göra det lätt för dig som företagare att snabbt få hjälp. Vi finns här, och hjälper dig vidare. Stöd till företagare.

Så arbetar kommunen med kontroller för trängsel

Med anledning av covid-19 gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Vi genomför tillsyn och kontroller för att minska smittspridning av covid-19 utifrån vårt ansvar som tillsynsmyndighet.

Du kan läsa mer om trängselkontrollerna och resultat från dessa samt hur du lämnar ett klagomål om trängsel till kommunen

För dig med barn i förskola eller grundskola

Kungsbacka kommuns förskolor och grundskolor är fortsatt öppna som vanligt. Om det blir aktuellt att stänga får du som är vårdnadshavare information direkt från oss. Här hittar du frågor och svar för dig med barn i förskola eller grundskola.

För dig som studerar på gymnasiet eller vuxenutbildningen

Undervisningen på Aranäsgymnasiet, Beda Hallbergs gymnasium och Elof Lindälvs gymnasium är igång i skolornas lokaler. Vuxenutbildningen kan däremot delvis komma att fortsätta med distansundervisning under hösten. Läs mer om gymnasiet eller vuxenutbildningen

Så arbetar Kungsbacka kommun med vård och omsorg

Utifrån vårt ansvar som vårdgivare genomför vi flera åtgärder. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med vård och omsorg med runt covid-19 vad vi gör för att säkerställa att kunder, brukare och patienter ska påverkas så lite som möjligt. 

Kultur och fritidsverksamhet

Kungsbacka kommun gör förändringar av öppethållande inom kultur- och fritidsverksamheter med anledning av Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd för Halland. Förändringarna gäller från den 4 november till den 24 november men kan komma att förlängas genom nytt beslut. 

Så informerar vi om bekräftad smitta i våra verksamheter 

Det är behandlande läkare som ansvarar för kartläggning och smittspårning vid konstaterad covid-19. 

Med hänsyn till sekretessbestämmelser och den personliga integriteten kommunicerar inte Kungsbacka kommun kring enskilda sjukdomsfall. Vi följer utvecklingen på området och anpassar hela tiden vårt förhållningssätt efter rådande omständigheter.  

Var källkritisk och sprid inte rykten

Tillsammans är vi många som just nu arbetar sida vid sida för att hantera konsekvenserna av det som händer i samhället och för att minska smittspridningen. Kommunen kommunicerar kontinuerligt om information som rör våra verksamheter. 

Det är viktig att du håller dig uppdaterad kring bekräftad information från myndigheter. Vi har alla ett ansvar att förhindra ryktesspridning, det är speciellt viktigt i det läget vi befinner oss i nu.

Våra viktigaste råd:

  • Använd sunt förnuft i sociala medier.
  • Var källkritisk. Sprid inte rykten.
  • Tänk på att viktig information kan dröja.

Följ läget direkt hos ansvariga myndigheter

För bekräftad och aktuell information om samhällsläget uppmanar vi dig att vända dig direkt till ansvariga myndigheters informationskanaler. Du hittar länkar till dem längre ned på denna sidan. 

Andra bra kanaler att följa för aktuell information är vårt nyhetsbrev och vår facebooksida

I Kungsbacka kommun pågår just nu ett intensivt arbete för att kunna anpassa våra verksamheter efter Folkhälsomyndighetens beslut om att införa skärpta råd i Halland. Vi har tät dialog med Region Halland och andra berörda aktörer och följer utvecklingen noga.

Vi återkommer med mer information om vad som gäller i våra verksamheter inom kort. Aktuell uppdaterad information kommer du att kunna läsa här på sidan.

Nyheter från Kungsbacka kommun angående covid-19

Kontakta gärna