Kungsbacka kommuns information med anledning av covid-19

Här samlar vi aktuella sidor, nyheter och länkar för att du enkelt ska hitta aktuell och korrekt information som rör coronaviruset covid-19.

Sidan uppdaterades senast: 15 juli klockan 07.00

Håll dig uppdaterad och följ råden och restriktionerna som gäller

Just nu kommer det mycket ny information från Sveriges myndigheter. Det är därför viktigt du tar reda på vad som gäller och vilka rekommendationer du behöver följa. 

Det är fortsatt av största vikt att vi alla tar vårt ansvar för att minska risken för smittspridning av covid-19. Tänk på att: 

  • Fortsätt vara uppmärksam på symtom på covid-19. Isolera dig och testa dig om du har symtom – även om du är vaccinerad. 
  • Fortsätt undvika trängsel, håll avstånd till andra och träffa andra människor på ett smittsäkert sätt. Träffas gärna utomhus istället för inomhus. 
  • Följa rekommendationerna som gäller efter resa utomlands. 

Krisinformation.se om vad som gäller just nu 

Skydda dig och andra - Folkhälsomyndigheten

Regionala och nationella rekommendationer - Region Halland

Regeringens plan för avveckling av restriktioner - Regeringen.se

Testa dig när du reser till Sverige

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla, inklusive svenska medborgare, som reser in i Sverige från länder utanför Norden att ta ett PCR-test vid ankomst. Rekommendationen gäller från den 12 juli till den 31 augusti. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Smittspridningen och läget i Halland 

Vi ser en sjunkande smittspridning i Halland, men fortsatt finns en risk för dig och andra att smittas av covid-19. För att den positiva trenden ska hålla i sig krävs det att vi alla tar vårt ansvar och följer de rekommendationer och råd som gäller.

Följ aktuellt smittläge i Halland och i Kungsbacka på regionhalland.se. 

Information om vaccination mot covid-19

För att boka tid för vaccin går du till 1177.se - boka vaccination mot covid-19 i Halland 

Region Halland informerar löpande om den pågående vaccinationen mot covid-19. Läs mer om det på deras hemsida. Vaccination mot covid-19 i Halland - Region Halland

Så tar du dig till vaccineringen i Tingbergshallen

Nu pågår vaccineringen mot covid-19 i Tingbergshallen. cykla eller gå gärna till hallen om du har möjlighet.  

Så tar du dig till vaccineringen i Tingbergshallen

Lägesbild: hur ser det ut i våra verksamheter just nu?

Fortsatt lättnad av restriktionerna från den 15 juli

Regeringen arbetar nu med lätta på restriktionerna i pandemin. Ytterligare lättnader kom den 15 juli. Vi följer utvecklingen och anpassar våra verksamheter där det behövs efter de rekommendationer som gäller. 

Regeringens plan för avveckling av restriktioner - Regeringen.se

Vaccination mot covid - 19

Kommunens roll i samband med vaccinering i fas 3 och 4 är främst logistisk.  

Läs mer om vaccinering i Kungsbacka kommun.

Undervisning på plats i Kungsbacka kommuns kommunala grundskolor

Från den 19 april har grundskolan undervisning på plats för alla elever. Det finns bestämmelser på plats som gör att vi kan stänga enskilda förskolor och grundskolor för att minska smittspridning eller om det uppstår personalbrist.

Det finns också möjlighet att använda sig av delvis distansundervisning. Information om vad som gäller samt skolor eller förskolor som är eller har varit stängda och haft distansundervisning hittar du på sidan förskolor och grundskolor som stängs.

Den 12 juli skickade regeringen ut ett pressmeddelande om att närundervisning i skolan ska vara huvudregeln i höst. Mer information kommer när vi närmar oss skolstarten. 

Gymnasieskolornas elever är välkomna tillbaka i augusti

Kungsbacka kommuns gymnasieskolor återgår till närundervisning  när höstterminen startar. Det kommer fortsatt att finnas en hög beredskap för att snabbt kunna övergå till lokala smittskyddsrekommendationer. Skolledningen kommer att ha tät dialog med Smittskydd Halland för vägledning och råd.

Idrottsanläggningar 

Kommunala idrottsanläggningar är öppna för aktiviteter i föreningsregi.
Det är tillåtet att genomföra matcher. Det är också tillåtet att ordna cuper och läger både inomhus och utomhus. 

Pandemilagen, begränsningsförordningen och allmänna råd måste fortsatt följas.

Fritidsaktiviteter för unga

Våra kommunala verksamheter med kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga är öppna. 

Bibliotek

Biblioteken i Kungsbacka erbjuder begränsad service. Läs mer på deras egen webbplats. 

Daglig verksamhet bedrivs under tillfälliga former 

Daglig verksamhet bedrivs under tillfälliga former fram till 15 september. Datumet kan komma att justeras utifrån att vi följer upp smittläget och så snart det är möjligt gör en ny bedömning om att återgå till ordinarie daglig verksamhet. 

Säkra besök på kommunens på vård- och omsorgsboende

Rutinen för säkra besök har uppdaterats och större ansvar läggs på besökaren. På boendena kommer man att fortsätta arbeta med bokade besök men ansvaret att ta del av instruktionerna överlämnas till besökare. Det innebär bland annat att personal inte alltid möter upp för genomgång när besökaren kommer Beslutet gäller boende både i kommunal och privat regi. Läs mer om säkra besök.

Stark avrådan från besök på verksamheter med korttidsplatser och växelvård

En stark avrådan från besök på kommunens enheter som bedriver korttidsplatser och växelvård införs från den 24 februari och gäller fram tills nytt beslut tas. Beslutet grundar sig bland annat i att det är många personer i omlopp i dessa verksamheter.

Trängselkontroller

Vi fortsätter göra tillsyn för att kontroller att restaurang, café och pub följer reglerna att förhindra spridning av covid-19. Från 1 juli får man sitta i sällskap om 8 personer per bord. Utomhus finns ingen begränsning på hur stort sällskapet får vara. Begränsningen av öppettiden tas bort så att restaurangerna får vara öppet så länge de har tillstånd till.

I övrigt ligger samma restriktioner kvar, alltså att hålla minst 1 meter mellan sällskap, att det ska finnas skyltar om att hålla avstånd och att gäster ska erbjudas handsprit. Det går fortfarande att lämna klagomål via vår e-tjänst på serveringsställen.

Läs mer om våra kontroller. 

Bedrägeriförsök i samband med vaccination mot covid-19

Det finns två saker du ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination: 1) Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt är det ett försök till bedrägeri. 2) Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och kräva att du identifierar dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning. 

Läs mer om bedrägerier på polisens hemsida.

Mer information från våra verksamheter

Så informerar vi om bekräftad smitta i våra verksamheter 

Det är behandlande läkare som ansvarar för kartläggning och smittspårning vid konstaterad covid-19. Med hänsyn till sekretessbestämmelser och den personliga integriteten kommunicerar inte Kungsbacka kommun kring enskilda sjukdomsfall. Vi följer utvecklingen på området och anpassar hela tiden vårt förhållningssätt efter rådande omständigheter. 

Läs mer om hur vi kommunicerar om smitta kring enskilda sjukdomsfall 

Var källkritisk och sprid inte rykten

Tillsammans är vi många som just nu arbetar sida vid sida för att hantera konsekvenserna av det som händer i samhället och för att minska smittspridningen. Kommunen kommunicerar kontinuerligt om information som rör våra verksamheter. 

Det är viktig att du håller dig uppdaterad kring bekräftad information från myndigheter. Vi har alla ett ansvar att förhindra ryktesspridning, det är speciellt viktigt i det läget vi befinner oss i nu.

Våra viktigaste råd:

  • Använd sunt förnuft i sociala medier.
  • Var källkritisk. Sprid inte rykten.
  • Tänk på att viktig information kan dröja.

Följ läget direkt hos ansvariga myndigheter

För bekräftad och aktuell information om samhällsläget uppmanar vi dig att vända dig direkt till ansvariga myndigheters informationskanaler. Du hittar länkar till dem längre ned på denna sidan. 

Andra bra kanaler att följa för aktuell information är vårt nyhetsbrev och vår facebooksida

Kontakta gärna