Kungsbacka kommuns information med anledning av covid-19

Här samlar vi aktuella sidor, nyheter och länkar för att du enkelt ska hitta aktuell och korrekt information som rör coronaviruset covid-19.

Sidan uppdaterades senast: 5 mars februari klockan 7.30

Följ råden och restriktionerna

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19. På Kirsinformation.se hittar du den aktuell information från våra ansvariga myndigheter om råd och restritioner. Krisinformation.se om som gäller just nu

Tillfälliga lokala rekommendationer i Halland

Den 26 februari meddelande Region Halland att tillfälliga lokala rekommendationer börjar gälla för Halland, utöver de nationella råd som redan finns. De nya rekommendationerna införs på grund av att fallen med covid-19 nu ökar igen i Halland. De tillfälliga rekommendationerna införs av Smittskydd Halland och gäller under tre veckor från och med den 26 februari. Tillfälliga lokala rekommendationer i Halland

Bedrägeriförsök i samband med vaccination mot covid-19

Det finns två saker du ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination: 1) Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt är det ett försök till bedrägeri. 2) Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och kräva att du identifierar dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning. Läs mer om bedrägerier på polisens hemsida.

Hur ser det ut med smittspridningen i Halland?

Följ aktuellt smittläge i Halland och i Kungsbackapå regionhalland.se.

Hur går det med vaccinering i Halland?

Region Halland ansvarar för arbetet med vaccinering. Följ arbetet med vaccinationen på regionens hemsida.

Lägesbild: hur ser det ut i våra verksamheter just nu?

Vaccination mot covid - 19

Tisdagen den 12 januari startade Kungsbacka kommun vaccineringen av de personer som har allra störst behov av skyddet. Läs mer om vaccinering i Kungsback kommun.

Distansundervisning i Kungsbacka kommuns kommunala skolor

Från och med måndag 8 mars gäller delvis distansundervisning för alla kommunens högstadieelever, det vill säga elever i årskurs 7-9. Det är cirka en tredjedel av eleverna som har distansundervisning

Det finns bestämmelser på plats som gör att vi kan stänga enskilda förskolor och grundskolor för att minska smittspridning eller om det uppstår personalbrist. Det finns också möjlighet att använda sig av delvis distansundervisning. Information om skolor eller förskolor som är eller har varit stängda och haft distansundervisning hittar du på sidan förskolor och grundskolor som stängs.

Gymnasieskolorna går tillbaka till deltid distansundervisning från och med måndag 8 mars

Kungsbacka kommun följer Smittskydd Hallands rekommendationer. Det innebär att i stort sett alla elever på kommunens gymnasieskolor kommer att studera deltid distans från och med måndag 8 mars.

Idrottsanläggningar 

Kommunala idrottsanläggningar är från den 6 februari öppna för aktiviteter i föreningsregi för för barn och unga födda 2002 eller senare.

Sedan en tid tillbaka har aktiviteter i organiserad form för barn och unga varit undantagna från nedstängningen av kommunala verksamheter som inte bedöms vara nödvändiga. Nu har vi efter rekommendation från regeringen höjt åldern så att även ungdomar i gymnasieåldern får tillgång till idrott, fritids och kulturverksamheter. 

Fritidsaktiviteter för unga

Våra kommunala verksamheter med kultur- och fritidsaktiviteter för unga har sedan en tid tillbaka varit öppna för barn och unga. Från den 6 februari kan vi också välkomna de äldre ungdomarna till aktiviteter på plats.

Kulturskolan kommer enligt tidigare beslut påbörja undervisning på plats vecka 8. Ung i Kungsbacka har både digital verksamhet igång och viss verksamhet på plats med föranmälan. Mer information kommer finnas i appen Ung i Kungsbacka.

Bibliotek

Biblioteken i Kungsbacka erbjuder endast begränsad service. 

Daglig verksamhet bedrivs under tillfälliga former 

Daglig verksamhet bedrivs under tillfälliga former fram till 31 mars, eller längre om det behövs. Vi följer upp smittläget och gör så snart det är möjligt en bedömning om att återgå till ordinarie daglig verksamhet. 

Säkra besök på kommunens på vård- och omsorgsboende

Kungsbacka kommun har valt att inte förlänga det tillfälliga besöksförbudet som gick ut den 23 februari. Istället ska man arbeta med säkra besök som bland annat innebär att alla besök ska bokas i förväg och alla besökare ska bära munskydd under hela besöket. Beslutet gäller boende både i kommunal och privat regi. 

Stark avrådan från besök på verksamheter med korttidsplatser och växelvård

En stark avrådan från besök på kommunens enheter som bedriver korttidsplatser och växelvård införs från den 24 februari och gäller fram tills nytt beslut tas. Beslutet grundar sig bland annat i att det är många personer i omlopp i dessa verksamheter.

Trängselkontroller

Miljö & Hälsoskydd gör tillsyn för att kontroller att verksamheterna följer reglerna att förhindra spridning av covid-19 i sina lokaler. Tillsyn görs på restaurang, café och pub och har gjorts sedan förra året. Läs mer om våra kontroller. 

Publikgräns om åtta personer

Publikgräns om max åtta personer fortästtar att gälla i hela landet. Läs mer om beslutet på Länsstyrelsens hemsida. Det är Polismyndigheten som kan agera mot en sammankomst eller tillställning som genomförs i strid med ordningslagen. Läs mer på polisen.se

Frågor om publikgränsen hänvisas till Länsstyrelsen eller Polisen. 

Mer information från våra verksamheter

Så informerar vi om bekräftad smitta i våra verksamheter 

Det är behandlande läkare som ansvarar för kartläggning och smittspårning vid konstaterad covid-19. Med hänsyn till sekretessbestämmelser och den personliga integriteten kommunicerar inte Kungsbacka kommun kring enskilda sjukdomsfall. Vi följer utvecklingen på området och anpassar hela tiden vårt förhållningssätt efter rådande omständigheter. 

Läs mer om hur vi kommunicerar om smitta kring enskilda sjukdomsfall 

Var källkritisk och sprid inte rykten

Tillsammans är vi många som just nu arbetar sida vid sida för att hantera konsekvenserna av det som händer i samhället och för att minska smittspridningen. Kommunen kommunicerar kontinuerligt om information som rör våra verksamheter. 

Det är viktig att du håller dig uppdaterad kring bekräftad information från myndigheter. Vi har alla ett ansvar att förhindra ryktesspridning, det är speciellt viktigt i det läget vi befinner oss i nu.

Våra viktigaste råd:

  • Använd sunt förnuft i sociala medier.
  • Var källkritisk. Sprid inte rykten.
  • Tänk på att viktig information kan dröja.

Följ läget direkt hos ansvariga myndigheter

För bekräftad och aktuell information om samhällsläget uppmanar vi dig att vända dig direkt till ansvariga myndigheters informationskanaler. Du hittar länkar till dem längre ned på denna sidan. 

Andra bra kanaler att följa för aktuell information är vårt nyhetsbrev och vår facebooksida

Kontakta gärna