Kungsbacka kommuns information med anledning av covid-19

Här samlar vi aktuella sidor, nyheter och länkar för att du enkelt ska hitta aktuell och korrekt information som rör coronaviruset covid-19.

Sidan uppdaterades senast: 8 oktober klockan 9:45

Håll dig uppdaterad och följ råden som gäller

Från 29 september hävs regeringens restriktioner med anledning av corona-pandemin. Särskilda rekommendationer kvarstår till personer som inte vaccinerat sig om att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att de blir smittade och sprida sjukdomen covid-19. 

Det här gäller från och med den 29 september- Folkhälsomyndigheten

Det är fortsatt av stor vikt att vi alla tar vårt ansvar för att minska risken för smittspridning av covid-19. Tänk på att: 

  • Fortsätt vara uppmärksam på symtom på covid-19. Isolera dig och testa dig om du har symtom – även om du är vaccinerad. 
  • Följa rekommendationerna som gäller efter resor utomlands. 

Restriktioner tas bort men covid-19-lagen och serveringslagen förlängs - Regeringen

Krisinformation.se om vad som gäller just nu 

Regionala och nationella rekommendationer - Region Halland

Testa dig när du reser till Sverige

Du bör testa dig för covid-19 så snart du kan efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Ta reda på hur du testar sig genom att besöka webbplatsen 1177.se. Rekommendationen gäller till och med den 31 oktober. 

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Smittspridningen och läget i Halland 

Följ aktuellt smittläge i Halland och i Kungsbacka på regionhalland.se. 

Information om vaccination mot covid-19

För att boka tid för vaccin går du till 1177.se - boka vaccination mot covid-19 i Halland 

Region Halland informerar löpande om den pågående vaccinationen mot covid-19. Läs mer om det på deras hemsida. Vaccination mot covid-19 i Halland - Region Halland 

Lägesbild: hur ser det ut i våra verksamheter just nu?

Här hittar du information om de verksamheter som fortfarande påverkas eller kan komma att påverkas av restriktionerna. Övriga verksamheter har återgått till ordinarie verksamhet. Vi uppdaterar sidan löpande om förändringar sker. 

Regeringens plan för avveckling av restriktioner - Regeringen.se

Närundervisning huvudregel i grundskolan från höstterminen 2021

Huvudregeln från i höstterminen 2021 är att all undervisning ska ske på plats i skolan. För- och grundskolor fortsätter följa myndigheternas rekommendationer till vår verksamhet om förebyggande åtgärder för att motverka smittspridning. Folkhälsomyndigheten och Skolverket ger stöd i arbetet

Verksamhet kan övergå till delvis distans- och fjärrundervisning alternativt stänga om Folkhälsomyndigeten eller Smittskydd rekommenderar det för att bromsa ett utbrott av smittspridning. Skulle det bli aktuellt för till exempel en klass eller årskurs så kommer information via Vklass. 

I samband med smittspårning av nära kontakter kommer Smittskydd Region Halland ta hjälp av skolorna för att dela ut test-kit så att elever och personal ska kunna göra självprovtagning av covid-19. Syftet är att snabba på smittspårning, stoppa smittspridning och undvika att friska elever som ska ta prov missar tid i skolan. Smittspårare från Region Halland Smittskydd bestämmer vilka elever som kan vara nära kontakter och vårdnadshavare får information från smittskydd om elev omfattas. Skolan delar ut test-kit som eleven ska ta med hem. Vårdnadshavare har fått information om upplägget via Vklass

Regeringens pressmeddelande om närundervisning som huvudregeln.

Samlad info om läget i förskolor och grundskolor. 

Gymnasieskolornas elever har närundervisning

Kungsbacka kommuns gymnasieskolor återgår till närundervisning när höstterminen startar. Det kommer fortsatt att finnas en hög beredskap för att snabbt kunna övergå till lokala smittskyddsrekommendationer. Skolledningen kommer att ha tät dialog med Smittskydd Halland för vägledning och råd.

Säkra besök på kommunens på vård- och omsorgsboende

Även efter den 29 september kommer vi att arbeta med säkra besök på våra vård- och omsorgsboende. Säkra besök gäller även på kommunens enheter som bedriver korttidsplatser och växelvård.

Vi arbetar med säkra besök för att minska risken för att våra boende ska smittas av covid-19. Det innebär bland annat att besökare fortfarande behöver boka sitt besök för att verksamheten ska ha uppsikt över antalet besök som sker samtidigt. Beslutet gäller boende både i kommunal och privat regi.

Läs mer om säkra besök.

Trängselkontroller

Den 29 september slutade Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen att gälla. Det innebär att det inte längre finns några krav på åtgärder för de som driver serveringsställen som restaurang, café och pub. När föreskrifterna inte längre gäller saknas en definition av vad trängsel är. Vi kommer därför att sluta med vår trängseltillsyn, men det finns beredskap om läget ändras.

Läs mer om våra kontroller. 

Så informerar vi om bekräftad smitta i våra verksamheter 

Det är behandlande läkare som ansvarar för kartläggning och smittspårning vid konstaterad covid-19. Med hänsyn till sekretessbestämmelser och den personliga integriteten kommunicerar inte Kungsbacka kommun kring enskilda sjukdomsfall. Vi följer utvecklingen på området och anpassar hela tiden vårt förhållningssätt efter rådande omständigheter. 

Läs mer om hur vi kommunicerar om smitta kring enskilda sjukdomsfall 

Kontakta gärna