Kungsbacka kommuns information med anledning av covid-19

Här samlar vi aktuella sidor, nyheter och länkar för att du enkelt ska hitta aktuell och korrekt information som rör coronaviruset covid-19.

Sidan uppdaterades senast: 12 maj klockan 14.45

Hög smittspridning i Halland 

Det är en mycket hög smittspridning i Halland och det är stor risk för dig och andra att smittas av covid-19. 

Enligt smittskydd Halland är den höga smittspridningen en konsekvens av att ett stort antal individer är smittsamma i kombination med att man rör sig ute i samhället på ett sätt som innebär att man både blir smittad och smittar. 

Följ aktuellt smittläge i Halland och i Kungsbacka på regionhalland.se. 

Hålll dig uppdaterad om vaccinationen mot covid-19

Se Region Hallands webbsändning om vaccinering den 4 maj, klockan 11.  

Under sändningen berättar Regionen om den pågående vaccinationen mot covid-19 och svarar på frågor som invånare skickat in. 

Följ råden och restriktionerna

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19. På Krisinformation.se hittar du den aktuell information från våra ansvariga myndigheter om råd och restritioner. Krisinformation.se om som gäller just nu 

Lokala rekommendationer i Halland

18 mars meddelande Region Halland att de lokala rekommendationerna för Halland förlängs. De lokala rekommendationerna gäller utöver de nationella råd som redan finns. Rekommendationerna förlängs på grund av att smittspridningen är fortsatt på en mycket hög nivå i Halland. Tillfälliga lokala rekommendationer i Halland

Bedrägeriförsök i samband med vaccination mot covid-19

Det finns två saker du ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination: 1) Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt är det ett försök till bedrägeri. 2) Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och kräva att du identifierar dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning. Läs mer om bedrägerier på polisens hemsida.

Lägesbild: hur ser det ut i våra verksamheter just nu?

Restriktioner förlängs till 1 juni

Regeringen gav den 12 maj besked om att restriktionerna förlängs till 1 juni. Vi följer utvecklingen och anpassar våra verksamheter där det behövs efter de rekommendationer som ges. På regeringens hemsida kan du läsa om de förlängda restriktioner.

Vaccination mot covid - 19

Kommunens roll i samband med vaccinering i fas 3 och 4 är främst logistisk.  Läs mer om vaccinering i Kungsback kommun.

Undervisning på plats i Kungsbacka kommuns kommunala grundskolor

Från den 19 april har grundskolan undervisning på plats för alla elever. Det finns bestämmelser på plats som gör att vi kan stänga enskilda förskolor och grundskolor för att minska smittspridning eller om det uppstår personalbrist.

Det finns också möjlighet att använda sig av delvis distansundervisning. Information om vad som gäller samt skolor eller förskolor som är eller har varit stängda och haft distansundervisning hittar du på sidan förskolor och grundskolor som stängs.

Gymnasieskolornas elver studerar på delvis distans 

Kungsbacka kommun följer Smittskydd Hallands rekommendationer. Det innebär att  elever på kommunens gymnasieskolor studerar på deltid distans.

Gymnasiets ledningsgrupp har beslutat att förlänga delvis distansundervisning på gymnasieskolorna från 19 april till och med 10 juni men med ett förändrat upplägg. I det nya upplägget prioriteras närundervisning för elever i årskurs 3.  

Idrottsanläggningar 

Den 6 april öppnar vi idrottsanläggningarna även för privatpersoner och äldre idrottare i föreningslivet under förutsättning att pandemilagen och begränsningsförordningen följs.

Kommunala idrottsanläggningar är från den 6 februari öppna för aktiviteter i föreningsregi för för barn och unga födda 2002 eller senare. Aktiviteter i organiserad form för barn och unga är undantagna från nedstängningen av kommunala verksamheter som inte bedöms vara nödvändiga. 

Det är inte tillåtet att anordna cuper och matcher.

Fritidsaktiviteter för unga

Våra kommunala verksamheter med kultur- och fritidsaktiviteter för unga har sedan en tid tillbaka varit öppna för barn och unga. Från den 6 februari kan vi också välkomna de äldre ungdomarna till aktiviteter på plats.

Kulturskolan kommer enligt tidigare beslut påbörja undervisning på plats vecka 8. Ung i Kungsbacka har både digital verksamhet igång och viss verksamhet på plats med föranmälan. Mer information kommer finnas i appen Ung i Kungsbacka.

Bibliotek

Biblioteken i Kungsbacka erbjuder endast begränsad service. 

Daglig verksamhet bedrivs under tillfälliga former 

Daglig verksamhet bedrivs under tillfälliga former fram till 15 september. Datumet kan komma att justeras utifrån att vi följer upp smittläget och så snart det är möjligt gör en ny bedömning om att återgå till ordinarie daglig verksamhet. 

Säkra besök på kommunens på vård- och omsorgsboende

Kungsbacka kommun har valt att inte förlänga det tillfälliga besöksförbudet som gick ut den 23 februari. Istället ska man arbeta med säkra besök som bland annat innebär att alla besök ska bokas i förväg och alla besökare ska bära munskydd under hela besöket. Beslutet gäller boende både i kommunal och privat regi. 

Stark avrådan från besök på verksamheter med korttidsplatser och växelvård

En stark avrådan från besök på kommunens enheter som bedriver korttidsplatser och växelvård införs från den 24 februari och gäller fram tills nytt beslut tas. Beslutet grundar sig bland annat i att det är många personer i omlopp i dessa verksamheter.

Trängselkontroller

Miljö & Hälsoskydd gör tillsyn för att kontroller att verksamheterna följer reglerna att förhindra spridning av covid-19 i sina lokaler. Tillsyn görs på restaurang, café och pub och har gjorts sedan förra året. Läs mer om våra kontroller. 

Publikgräns om åtta personer

Publikgräns om max åtta personer fortästtar att gälla i hela landet. Läs mer om beslutet på Länsstyrelsens hemsida. Det är Polismyndigheten som kan agera mot en sammankomst eller tillställning som genomförs i strid med ordningslagen. Läs mer på polisen.se

Frågor om publikgränsen hänvisas till Länsstyrelsen eller Polisen. 

Mer information från våra verksamheter

Så informerar vi om bekräftad smitta i våra verksamheter 

Det är behandlande läkare som ansvarar för kartläggning och smittspårning vid konstaterad covid-19. Med hänsyn till sekretessbestämmelser och den personliga integriteten kommunicerar inte Kungsbacka kommun kring enskilda sjukdomsfall. Vi följer utvecklingen på området och anpassar hela tiden vårt förhållningssätt efter rådande omständigheter. 

Läs mer om hur vi kommunicerar om smitta kring enskilda sjukdomsfall 

Var källkritisk och sprid inte rykten

Tillsammans är vi många som just nu arbetar sida vid sida för att hantera konsekvenserna av det som händer i samhället och för att minska smittspridningen. Kommunen kommunicerar kontinuerligt om information som rör våra verksamheter. 

Det är viktig att du håller dig uppdaterad kring bekräftad information från myndigheter. Vi har alla ett ansvar att förhindra ryktesspridning, det är speciellt viktigt i det läget vi befinner oss i nu.

Våra viktigaste råd:

  • Använd sunt förnuft i sociala medier.
  • Var källkritisk. Sprid inte rykten.
  • Tänk på att viktig information kan dröja.

Följ läget direkt hos ansvariga myndigheter

För bekräftad och aktuell information om samhällsläget uppmanar vi dig att vända dig direkt till ansvariga myndigheters informationskanaler. Du hittar länkar till dem längre ned på denna sidan. 

Andra bra kanaler att följa för aktuell information är vårt nyhetsbrev och vår facebooksida

Kontakta gärna