Krisberedskapsveckan 2020

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp-och-ner? Krisberedskapsveckan 2020 pågår 11-17 maj i hela landet för att öka kunskapen om hur vi påverkas av och kan förbereda oss för olika samhällskriser. Kungsbacka kommun är lokal huvudaktör.

Har du funderat på hur du och personer i din närhet kan klara en situation där samhällets normala service inte fungerar som vanligt? Finns det särskilda risker i ditt närområde? Med rätt förberedelser kan du klara en samhällskris bättre, oavsett vad som orsakat den.

Fokus på totalförsvar

Jämfört med tidigare år kommer fokus 2020 vara tydligare på totalförsvar. Detta innefattar hela hotskalan, från kris till krig. En anledning är att det under året kommer att genomföras en stor totalförsvarsövning där samtliga svenska kommuner deltar.

Detta händer i Kungsbacka

Kom till kulturhuset Fyren under Krisberedskapsveckan och lär dig hur du blir bättre förberedd. Vi anordnar gratis föreläsningar om hemberedskap i allmänhet och frågor som rör Kungsbacka i synnerhet. Lär dig mer om bland annat kommunens krisberedskap, beredskapen för kärnteknisk olycka på Ringhals och SR P4 som beredskapskanal. Ingen föranmälan behövs. Schemat för veckan är inte helt klart ännu så håll utkik på vår hemsida och i våra kanaler framöver!

Kom och prata hemberedskap och totalförsvar med oss

Träffa medarbetare från kommunen, lokala frivilligorganisationer och samverkansaktörer under veckan. Mer information om tid och plats kommer framöver.

Läs mer om din egen beredskap vid samhällsstörningar på kungsbacka.se/hemberedskap