Krisberedskapsveckan 2020

Människor som är välinformerade och engagerade är en viktig tillgång när en samhällskris uppstår. Därför finns Krisberedskapsveckan, där Kungsbacka kommun och andra lokala aktörer deltar och hjälper till att sprida kunskap för att stärka motståndskraften hos Sveriges invånare. Det är inte minst viktigt just nu.

Krisberedskapsveckan 2020 pågår 11–17 maj i hela landet för att öka kunskapen om hur vi påverkas av och kan förbereda oss för olika samhällskriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är nationell huvudaktör och Kungsbacka kommun är lokal huvudaktör.

Vi planerar för att genomföra Krisberedskapsveckan i Kungsbacka, men vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om rekommendationerna skulle förändras så justerar vi evenemanget utefter det. Om du vill komma på en föreläsning behöver du anmäla dig i förväg, eftersom vi kan ta emot max 50 personer till varje föreläsning. 

Fokus på hemberedskap och skapa tillit och förtroende

I år har MSB specialanpassat sitt budskap efter den situation som är i världen just nu. Fokus kommer att ligga på hemberedskap och på att skapa tillit och förtroende. Vi ska visa att det vi gör och lär oss i dag genom till exempel medmänsklighet bygger upp motståndskraften inför framtiden.

Detta händer i Kungsbacka

Kom till kulturhuset Fyren under Krisberedskapsveckan och lär dig hur du kan bli bättre förberedd för en kris. Vi anordnar gratis föreläsningar om hemberedskap generellt och tar upp frågor som rör Kungsbacka kommun specifikt.

Vi kan komma att ändra föreläsningarna om förutsättningarna för föreläsarna ändras på grund av coronasmittan. Vårt mål är att filma föreläsningarna och sen lägga upp dem på kungsbacka.se för att så många som möjligt ska kunna ta del av dem.

Måndag 11 maj, kl. 18.00-19.30, Kulturtorget i Fyren

Online-påverkan och digital beredskap
Föreläsare: Lena Wilderäng
Anmäl dig i förväg och ange vilken föreläsning som det gäller till:
bibliotek.program@kungsbacka.se 

Tisdag 12 maj, kl. 18.00–19.30, Svarten i Fyren

Är du förberedd?
Föreläsare: Lena och Lars Wilderäng
Anmäl dig i förväg och ange vilken föreläsning som det gäller till:
bibliotek.program@kungsbacka.se 

Onsdag 13 maj, kl. 18.00–19.30, Kulturtorget i Fyren

Så här fungerar beredskapen för en kärnkraftsolycka på Ringhals
Föreläsare: Daniel Csaki och Marcus Johansson, Länsstyrelsen Halland
Anmäl dig i förväg och ange vilken föreläsning som det gäller till:
bibliotek.program@kungsbacka.se 

Torsdag 14 maj, kl. 18–19, Kulturtorget i Fyren

P4 – din beredskapskanal
Föreläsare: Maria Rickardsson, Sveriges Radio P4 Halland
Anmäl dig i förväg och ange vilken föreläsning som det gäller till:
bibliotek.program@kungsbacka.se 

Lördag 16 maj, kl. 13.00–14.45, Kulturtorget i Fyren

Krisberedskap och hemberedskap i Kungsbacka kommun
Föreläsare: Lotta Blomqvist, säkerhets- och beredskapschef i Kungsbacka kommun och Gabriella Andersson, instruktör Civilförsvarsförbundet
Anmäl dig i förväg och ange vilken föreläsning som det gäller till:
bibliotek.program@kungsbacka.se 

Kom och prata hemberedskap med oss

Med rätt förberedelser kan du klara en svår situation bättre – oavsett vad som har orsakat den. Vi hjälper dig att fundera över hur du och personer i din närhet kan klara en situation där samhällets normala service inte fungerar som vanligt. Träffa medarbetare från kommunen, lokala frivilliga försvarsorganisationer och andra samverkansaktörer under veckan.

Måndag–fredag 14–18
Lördag 10.30–13.00

Läs mer om din egen beredskap vid samhällsstörningar på kungsbacka.se/hemberedskap