Krisberedskapsveckan 2019

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp-och-ner? Krisberedskapsveckan 2019 pågår 6-12 maj i hela landet för att öka kunskapen om hur vi påverkas av och kan förbereda oss för olika samhällskriser. Kungsbacka kommun är lokal huvudaktör.

Har du funderat på hur du och personer i din närhet kan klara en situation där samhällets normala service inte fungerar som vanligt? Finns det risker i ditt närområde för till exempel översvämning? Med rätt förberedelser kan du klara en samhällskris bättre, oavsett vad som orsakat den.

Detta händer i Kungsbacka

Träffa oss på kulturhuset Fyren under Krisberedskapsveckan 2019 och lär dig hur du blir bättre förberedd. Vi finns på plats under hela veckan. Dessutom bjuder vi på gratis föreläsningar om hemberedskap i allmänhet och frågor som rör Kungsbacka i synnerhet. Ingen föranmälan behövs. Föreläsningarna sker på entréplan, mitt inne i kulturhuset Fyren, Borgmästargatan 6 i Kungsbacka.

Föreläsningar måndag 6 maj

Plats: Scenen, entréplan kulturhuset Fyren

Säkerhet & Beredskap i Kungsbacka, Lotta Blomqvist klockan 18-18.45

Säkerhets- och Beredskapschef Lotta Blomqvist berättar om hur Kungsbacka kommun arbetar med frågor inom krisberedskap och höjd beredskap. Vad är vårt fokus nu och varför är det viktig för oss och våra invånare?

Om krisen eller kriget kommer, Gabriella Andersson klockan 19-20

Gabriella Andersson från Civilförsvarsförbundet lär dig om hemberedskap och hur den enskilde invånaren kan rusta sig för en eventuell samhällsstörning eller kris. Varför är det viktigt med en krisberedskapslåda och vad bör egentligen en sådan innehålla? Gabriella Andersson kommer även att prata om innehållet i broschyren "Om krisen eller kriget kommer" som skickades ut till hushållen våren 2018.

Föreläsningar tisdag 7 maj

Plats: Scenen, entréplan kulturhuset Fyren 

Säkerhet & Beredskap i Kungsbacka, Lotta Blomqvist klockan 18-18.45

Säkerhets- och Beredskapschef Lotta Blomqvist berättar om hur Kungsbacka kommun arbetar med frågor inom krisberedskap och höjd beredskap. Vad är vårt fokus nu och varför är det viktig för oss och våra invånare?

Om krisen eller kriget kommer, Gabriella Andersson klockan 19-20

Gabriella Andersson från Civilförsvarsförbundet lär dig om hemberedskap och hur den enskilde invånaren kan rusta sig för en eventuell samhällsstörning eller kris. Varför är det viktigt med en krisberedskapslåda och vad bör egentligen en sådan innehålla? Gabriella Andersson kommer även att prata om innehållet i broschyren "Om krisen eller kriget kommer" som skickades ut till hushållen våren 2018.

Föreläsningar onsdag 8 maj

Plats: Scenen, entréplan kulturhuset Fyren 

Säkerhet & Beredskap i Kungsbacka, Lotta Blomqvist klockan 18-18.45

Säkerhets- och Beredskapschef Lotta Blomqvist berättar om hur Kungsbacka kommun arbetar med frågor inom krisberedskap och höjd beredskap. Vad är vårt fokus nu och varför är det viktig för oss och våra invånare?

Om krisen eller kriget kommer, Gabriella Andersson klockan 19-20

Gabriella Andersson från Civilförsvarsförbundet lär dig om hemberedskap och hur den enskilde invånaren kan rusta sig för en eventuell samhällsstörning eller kris. Varför är det viktigt med en krisberedskapslåda och vad bör egentligen en sådan innehålla? Gabriella Andersson kommer även att prata om innehållet i broschyren "Om krisen eller kriget kommer" som skickades ut till hushållen våren 2018.

Kom och prata hemberedskap med oss

Träffa medarbetare från kommunen, lokala frivilligorganisationer och samverkansaktörer på Fyren under Krisberedskapsveckan. Du hittar oss på entréplan på Fyren 6-11 maj:

  • Måndag, tisdag, onsdag samt fredag, klockan 10-18
  • Torsdag, klockan 10-20
  • Lördag, klockan 11-15

Kom igång med din krislåda

Lär dig packa en krislåda.

Barnens krislåda

Prata om hemberedskap med barnen på ett lättsamt sätt. Låt barnen fundera på vad som är viktigt för dem. Dra ett kort ur kriskortleken, vilka saker på bilderna är bra att ha i krislådan och varför?

Lokala samverkansaktörer och frivilligorganisationer

Aktiviteterna sker i samarbete med representanter från:

  • Civilförsvarsförbundet – frivilligorganisation som jobbar med säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället.
  • Polisen Kungsbacka
  • Svenska Blå Stjärnan - med uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer och utbrott av smitta.
  • Lottakåren - Engagerar kvinnor för att ta en aktiv roll i händelse av kris eller samhällsstörning.
  • FAK, Frivilliga bilkåren i Halland - med uppgift att vidareutbilda förare för att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation.
  • Lindome Bilkår - rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar.
  • Svenska Röda Korset - Frivilligorganisation med uppdrag att hjälpa människor som drabbats av krig och konflikt.

Läs mer om din egen beredskap vid samhällsstörningar på kungsbacka.se/hemberedskap