Våld och hot i nära relationer

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja eller att tvinga någon att sluta med något han eller hon vill göra.

Familjefridsteamet vänder sig till dig som har fyllt 18 år och som blivit utsatt för våld eller själv har utsatt någon för våld i en nära relation.

Kontakta oss via vårt mottagningsnummer för våld och hot i nära relationer: 0300-83 53 31.
E-post: mottagningsenheten.vuxna@kungsbacka.se

Är du under 18 år ska du vända dig till Mottagning barn och unga på 0300-83 48 89.

Du kan ringa oss för att få rådgivning eller göra en ansökan. Därefter kommer en socialsekreterare att göra en utredning och pröva om du har rätt att få bistånd.

Stöd till män och kvinnor

Vi erbjuder samma stöd oavsett kön och stödet riktar sig till den våldsutsatte samt den som utövat våldet.

  • Skydd i en akut våldssituation
  • Enskilda samtal för att förstå och bearbeta det våld du utsatts för
  • Enskilda samtal för att förändra ett våldsamt beteende
  • Att finna rätt kontakter inom myndigheter och andra verksamheter du kan behöva söka upp.

Kvinnojouren

Kungsbacka kvinnojour arbetar med att skydda och stötta kvinnor och barn som utsätts för våld. Du når oss på telefon 0760-303040.

Är du orolig för att någon i din närhet har ett missbruk?

Kontakta Mottagning vuxenenheten, 0300-83 53 31.