Våld och hot i nära relationer

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja eller att tvinga någon att sluta med något han eller hon vill göra.

Vuxenenhetens mottagning vänder sig till dig som har fyllt 20 år och som blivit utsatt för våld eller själv har utsatt någon för våld i en nära relation. 

Kontaktuppgifter

Du når oss via vårt mottagningsnummer för våld och hot i nära relationer: 0300-83 53 31.
E-post: mottagningsenheten.vuxna@kungsbacka.se

Är du under 20 år ska du vända dig till Mottagning barn och unga på 0300-83 48 89.

Du kan ringa oss för att få rådgivning eller göra en ansökan. Därefter kommer en socialsekreterare att göra en utredning och pröva om du har rätt att få bistånd.

Välj att sluta

Funderar du på om ditt beteende är okej? Nu finns det en telefonlinje som vänder sig till dig som riskerar att skada den du älskar. På sidan om att välja att sluta finns mer information. 

Stöd till män och kvinnor

Vi erbjuder samma stöd oavsett kön och stödet riktar sig till den våldsutsatte samt den som utövat våldet.

  • Skydd i en akut våldssituation
  • Enskilda samtal för att förstå och bearbeta det våld du utsatts för
  • Enskilda samtal för att förändra ett våldsamt beteende
  • Att finna rätt kontakter inom myndigheter och andra verksamheter du kan behöva söka upp.

Kvinnojouren

Kungsbacka kvinnojour arbetar med att skydda och stötta kvinnor och barn som utsätts för våld. Du når oss på telefon 0760-303040.

Är du orolig för att någon har ett missbruk som leder till våld?

Kontakta Mottagning vuxenenheten, 0300-83 53 31.