Friidrottsarena

Föreningar kan boka friidrottsarenan Tingbergsvallen hos Föreningsservice. Privatpersoner kan nu själva boka för att använda löparbanorna på Tingbergsvallen.

Tingbergsvallen

Tingbergsvallen är kommunens friidrottsarena. Arenan är centralt belägen i Kungsbacka. 

Boka en löparbana 

Vill du jogga på en upplyst och mjuk bana i centrala Kungsbacka? Nu kan du enkelt och kostnadsfritt boka en tid på Tingbergsvallen och får då tillgång till löparbanorna där.

Så här bokar du för att komma in:

 • Gå till kungssbacka.se/webb-bokning
 • Registerara dig som kund
 • Boka sedan en tid i webb-bokning, då får då en kod som du använder för att komma in genom grinden.

Tänk på att det inte är tillåtet att använda gräsplanen. Den får bara användas av föreningar som har bokat planen.

Vi garanterar inte att man får en egen bana och om det samtidigt pågår friidrottsträning med IF Rigor har deras träning företräde. Föreningen har fått information om att privatpersoner kan boka samtidigt och vi tror inte att det blir några problem att samsas om platsen.

Fakta om Tingbergsvallen

Tingbergsvallen invigdes 12 juli 1936 och har använts av Kungsbackaidrotten i mer än 50 år. Under 1986-1987 byggdes idrottsplatsen om. På arenan finns följande:

 • Ansats- och löparbanor med allvädersbeläggning ScanSport
 • Sex 400-metersbanor
 • Permanent märkning av alla löpargrenar
 • Komplett tävlingsutrustning för friidrott
 • Läktare under tak med 760 platser
 • Hedersläktare inklusive pressläktare
 • Regicentral inklusive speakerrum
 • Tävlingscentral för målkamera och eltidtagning samt kanalisering av eltidtagning till kopplingsbrunnar på inneplan
 • 12 omklädningsrum i intilliggande idrottshall
 • 1 fotbollsplan/gräs 11-mannaplan

Friidrottsföreningar

För att hitta kommunens friidrottsföreningar kan du söka i vårt föreningsregister.

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
klockan 8.30-12
Onsdag
klockan 13.30-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka