Passersystem Arx

Här hittar du beskrivning och en film om hur passersystemet Arx fungerar.

Kommer du inte in? Titta på filmen!

Detta passersystem används i följande idrottslokaler:

 • Kungsbacka sporthall
 • Lindälvshallen
 • Bräckaskolans idrottssal
 • Fjordskolans gymnastiksal
 • Furulidsskolans idrottsal
 • Gullregnsskolans gymnastiksal
 • Gällinge gymnastiksal
 • Hedeskolans idrottsal
 • Hålabäcksskolans gymnastiksal
 • Iseråsskolans gymnastiksal
 • Tingbergsskolans gymnastiksal
 • Åsa Gårdsskolans idrottshall

Så här gör du för att komma in

Aktivera din bokning
Visa brickan för läsaren, avvakta tills den gröna bocken har slocknat, därefter kan du aktivera en tillfällig kod.

Aktiviering av tillfällig kod
En tillfällig kod för övriga deltagare aktiveras via läsaren. Gör så här:

Tryck 1A på läsaren.
Brickan får inte vara framför läsaren när du knappar in 1A.
Visa brickan.
Slå in valfri kod med fyra siffror.
Slå in koden igen för att komma in.

Den aktiverade koden fungerar till 20 minuter efter er bokade tid.

Om ni lämnar lokalen tidigare
Om du lämnar lokalen innan din bokade tid är slut, avaktivera koden genom att trycka 1B på läsaren på utsidan och visa brickan.

Fungerar det inte? Kontrollera följande:

Använder du rätt bricka? Ledare som representerar flera föreningar måste använda brickan som tillhör den förening som bokat tiden.

Är tiden bokad? Är tiden inte bokad kommer du inte in.

Rätt tid? Du kan komma in tidigast 30 minuter före bokad tid.

Slår du rätt kod?

Har ledaren kommit? Om inte ledaren har kommit och visat sin bricka kommer inte deltagarna in.

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
klockan 8.30-12
Onsdag
klockan 13.30-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka