Foto: Eva Ralph Foto: Eva Ralph Foto: Eva Ralph

Kulturhuset Fyren

Du kan hyra möteslokal och ytor för olika arrangemang i kulturhuset Fyren.
  • Konsertsalen Snäckan tar 100 personer och kan bokas torsdag-söndag.

Kommersiell uthyrning

Snäckan

Hyra för tre timmar: 2 200 kronor
Hyra per timme över tre timmar: 600 kronor

Ideella föreningar, kommunala förvaltningar, skolor, fackföreningar och politiska partier i kommunen

Idella föreningar kan ansöka om hyresreduktion eller hyrelsebefrielse för lokalerna i samband med offentliga kulturprogram via förvaltningen för Kultur & Turism.

Snäckan

Hyra för tre timmar: 800 kronor
Hyra per timme över tre timmar: 200 kronor

Övriga kostnader

  • Teknikerkostnad 400 kronor + moms, 500 kronor per timme per person.
  • Den tekniska utrustningen är endast tillgänglig med behörig personal.
  • Förberedelsetid och efterarbete debiteras 400 kronor + moms, 500 kronor per timme per person. 
  • Stämning av flygel/piano debiteras arrangören.

Att boka utställningsyta eller montrar

I biblioteket, på Bryggan och Kulturtorget finns bokningsbara utställningsytor.

Riktlinjer för att boka kulturlokaler

Kontakta gärna