Foto: Eva Ralph Foto: Eva Ralph Foto: Eva Ralph

Kulturhuset Fyren

Du kan hyra möteslokal och ytor för olika arrangemang i kulturhuset Fyren.
  • Konsertsalen Snäckan tar 100 personer och kan bokas måndag-söndag.

Kommersiell uthyrning

Snäckan

Hyra för tre timmar: 2 600 kronor
Hyra per timme över tre timmar: 700 kronor

Kostnad för tekniker tillkommer. Startkostnad 600 kronor + moms. Se övriga kostnader.

Ideella föreningar, kommunala förvaltningar, skolor, fackföreningar och politiska partier i kommunen

Idella föreningar kan ansöka om hyresreduktion eller hyrelsebefrielse för lokalerna i samband med offentliga kulturprogram via förvaltningen för Kultur & Fritid.

Snäckan

Hyra för tre timmar: 950 kronor
Hyra per timme över tre timmar: 250 kronor

Övriga kostnader

  • Teknikerkostnad 600 kronor + moms, per timme per tekniker.
  • Den tekniska utrustningen är endast tillgänglig med behörig personal.
  • Förberedelsetid och efterarbete debiteras med samma kostnad.
  • Stämning av flygel/piano debiteras arrangören.

Att boka utställningsyta eller montrar

I biblioteket, på Bryggan och Kulturtorget finns bokningsbara utställningsytor.

Riktlinjer för att boka kulturlokaler

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
klockan 8.30-12
Onsdag
klockan 13.30-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka