Certifiera föreningen

Hälsocertifieringen fungerar som en kvalitetsmärkning. Den riktar sig till barn- och ungdomsföreningarna i Kungsbacka.

Hälsocertifiering

Syftet med certifieringen är att barn, ungdomar och andra aktiva ska kunna vara aktiva i en hälsosam och ännu tryggare föreningsmiljö.

Certifieringen innebär att samma krav ställs på föreningarna om vad de ska genomföra och uppnå för att bli certifierade. På så sätt skapas ännu bättre förutsättningar för en mer systematisk kvalitet och vad man som ledare, aktiv och förälder kan förvänta sig av föreningen - när det gäller mångfald, alkohol och droger, kränkningar och mobbning med mera.

Certifieringen är uppdelad i två delar

Certifieringen har delats upp i ett Startår och en Fortsättning med tillhörande kriterier och checklistor. Dessa kriterier och checklistor ligger till grund för certifieringen. När föreningen certiferats det första året och vill certifiera sig följande år utgår man från kriterier och checklista för Fortsättning. Att kriterier och checklistor skiljer sig åt beror på att det är olika krav på det första året och de efterföljande åren.

När föreningen uppfyllt kriterierna fyller man i checklistan och skickar den med övriga handlingar till Kultur & Fritid senast den 15 november varje år. Du kan läsa mer vilka krav som ställs på din förening för att certifiera sig i dokumenten:

  • Kriterier och checklista Startår
  • Kriterier och checklista Fortsättning

Extra bidrag

De föreningar som certifieras får ett extra bidrag på 50 kronor, per aktiv medlem 7-20 år som läggs på medlemsbidraget. Totalt innebär det att medlemsbidraget uppgår till 150 kronor per aktiv medlem och år för föreningar som certifierats.

Verktygslådor i certifieringsarbetet

Verktygslådorna innehåller information som er förening kan använda i arbetet med certifieringen. I de olika verktygslådorna nedan hittar du material om jämställdhet, drogförebyggande arbete, mobbning och mycket mer. Materialet är organiserat under de tre certifieringsmålen:

  1. Utveckla det drogförebyggande arbetet
  2. Värdegrundsarbete
  3. Höjd utbildningsplan för barn- och ungdomsledare

Kontakta gärna