Hälsocertifiera föreningen

Hälsocertifieringen fungerar som en kvalitetsmärkning. Den riktar sig till barn- och ungdomsföreningarna i Kungsbacka.

Hälsocertifiering

Syftet med certifieringen är att barn, ungdomar och andra aktiva ska kunna vara aktiva i en hälsosam och ännu tryggare föreningsmiljö.

Certifieringen innebär att samma krav ställs på föreningarna om vad de ska genomföra och uppnå för att bli certifierade. På så sätt skapas ännu bättre förutsättningar för en mer systematisk kvalitet och vad man som ledare, aktiv och förälder kan förvänta sig av föreningen - när det gäller mångfald, alkohol och droger, kränkningar och mobbning med mera.

Sedan 2010 har vi gått från åtta föreningar till 26 föreningar som gjort ett aktivt val att kvalitetssäkra sin förening. De har levt upp till certifieringens tre målområden drogförebyggande arbete, aktivt värdegrundsarbete och höjd utbildningsnivå hos ledare.

Checklistor

Inom hälsocertifieringen finns checklistor som stöd för föreningar i sitt arbete. Det finns en checklista för nystartade föreningar (se startår) och en checklista för föreningar som tidigare blivit certifierade (se fortsättningsår).

Verktygslådor

Certifieringen fokuserar på tre områden och här finns verktygslådor med material för att inspirera och stötta föreningar i sin verksamhet. Verktygslådorna innehåller information och praktiska övningar för varje målområde, se dokumenten längre ner.

Hälsocertifierad förening

Extra bidrag

De föreningar som certifieras får ett extra bidrag på 50 kronor, per aktiv medlem 7-20 år som läggs på medlemsbidraget. Utöver det ersätter vi också kostnaderna för två ledare som går ledarutbildningar, som är ett kriterium inom certifieringen.

Hur anmäler föreningen sig?

Varje år har vi ett uppstartsmöte med alla föreningar som är intresserade att delta i hälsocertifieringen. Vid detta tillfälle har vi en genomgång av certifieringens kriterier och upplägg för året. Detta är också en möjlighet för föreningar att utbyta erfarenheter mellan varandra. Uppstartsträffen gäller alla som vill certifiera sig, både nya föreningar och föreningar som vill fortsätta.

Göt anmälan till kontaktpersonerna nedan. Har er förening några frågor eller funderingar kring hälsocertifieringen är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss.

Kontakta gärna: