Offentlig konst

Kungsbacka kommun avsätter generellt en procent av byggkostnaderna för offentliga byggnader till konstnärlig miljöutformning.

Det innebär att samtida konst får avtryck i byggnaderna och här finns verk av både lokala konstnärer och konstnärer som är verksamma i andra delar av landet. 

För dig som är konstnär

Är du intresserad av att jobba med gestaltningsprojekt i Kungsbacka kommun? Fyll i intresseanmälan nedan.

Kontaktuppgifter *
Namn:
Adress:
Postnummer:
Postadress:
E-postadress:
Hemsida:
Vilka tekniker arbetar du med? *
Erfarenhet av tidigare gestaltningsuppdrag samt referenser *
Önskan om speciell verksamhet (verksamhet för barn och unga, workshop, äldreboende)
Egna kommentarer
F-skattsedel:


Kontakta gärna