Befintlig konst till Sandlyckans vård- och omsorgsboende

Anbudsinbjudan till befintlig konst för Sandlyckans vård- och omsorgsboende i Kungsbacka. Sista ansökningsdag är 2021-03-21.

Kungsbacka kommun bjuder in att lämna anbud till utlysningen av konstkollektioner till Sandlyckans vård- och omsorgsboende. 

Verksamheten på Sandlyckans vård- och omsorgsboende startade 1 september 2018 och drivs idag av kommunen. På Sandlyckans vård- och omsorgsboende bor invånare som har svårt att ta sig till andra platser för att uppleva konst eller annan stimulans. De boende vistas på äldreboendet merparten av sin tid och boendet är därför en angelägen plats för placering av offentlig konst. Boendet rymmer totalt 60 lägenheter. 

Verksamhetens ledord är ”varje dag är lika viktig, leva det goda livet, kvalitet i varje möte och vi sätter det friska i fokus”. Detta ska även vara genomgående i det konstnärliga uppdragets utformning. 

Mellan stad och natur   

Sandlyckans vård- och omsorgsboende ligger precis på gränsen och balanserar mellan stad och natur. Boendet smälter in i omgivningen och framstår som ett flerbostadshus som alla andra för att inte utstråla institution. De sociala ytorna på boendet orienterar mot grönskan, naturen, backen, gångstigen utmed stengärdsgården, och de mer utåtriktade och aktiva delarna med lounge och aktivitetsrum mot staden på entrésidan. 

Det konstnärliga uppdraget 

Upphandlingen omfattar fyra uppdrag där leverantören kan lämna anbud på ett eller flera uppdrag.  

Tilltänkta platser för konstkollektionerna är entrén med avgränsande korridor och de tre planens avdelningar. 

De sammanlagda uppdragen gäller totalt 18 konstverk färdiga för upphängning som delas på fem konstverk per våning plus tre extra konstverk till entréplan. Uppdraget gäller bildkonst och ej skulptur. 

Du behöver logga in här för att komma till upphandligen och ritningarna. 

Vi ser fram emot ditt bidrag.

Foto: Fredblad arkitekter

Kontakta gärna:

Erik Lundqvist, upphandlare
erik.lundqvist@kungsbacka.se

Andrej Green, projektledare 
andrej.green@kungsbacka.se