Naturreservat

Det finns 17 naturreservat i kommunen som skyddar de mest värdefulla naturområdena. Här finns Sveriges första marina naturreservat Kungsbackafjorden, flera havsnära reservat men även i skogarna i inlandet.

Syftet är att bevara de höga naturvärden som finns i reservaten, men också att du som bor i Kungsbacka och som besökare ska kunna uppleva och njuta av naturen som finns där. 

Länsstyrelsen beslutar om bildande av kultur- och naturreservat.

Fjärås Bräcka

Gäddevik

Hållsundsudde-Sönnerbergen

Hördalen

Kedholmen

Kulturreservatet Mårtagården

Kulturreservatet Äskhult

Kungsbackafjorden

Malön

Nidingen

Näsbokrok

Oxhagen

Sandsjöbacka

Skoga

Svängehallar-Fjärehals

Särö Västerskog

Vallda Sandö

Kontakta gärna