Bassänger

I badhuset finns möjligheter att motionera, leka, träna simning och andra vattensporter, gå i simskola och umgås.

50-metersbassäng

Den stora bassängen är 50 meter lång och 25 meter bred. Den går att dela på mitten för att möjliggöra simträning på ena sidan och lek eller andra aktiviteter på andra sidan.

Bassängen är 3,60 meter djup på den djupaste delen och 1,20 meter på den grundare. På den djupare delen finns en tremeters trampolin och en enmeters svikt att hoppa från.

Undervisningsbassänger

I badhuset finns två undervisningsbassänger för simskola, babysim, vattengympa och familjebad. Bottnarna är höj- och sänkbara för att vi ska kunna anpassa vattendjupet efter verksamheten. Temperaturen i undervisningsbassängerna är 30-34 grader.