Ung i Kungsbacka

Det finns många som jobbar med din fritid på flera olika förvaltningar i kommunen. Det kan vara olika intresseområden eller evenemang och projekt som drivs av och med unga.

Ungdomskonsulenterna kan ge dig stöd och handledning kring allt som rör din fritid. Du kan kontakta dem om du vill ha hjälp med att hitta en lokal, söka pengar eller om du vill utöva ett fritidsintresse av något slag.

Allt om ungas fritid på ungikungsbacka.se

På webbplatsen ungikungsbacka.se får du tips om vilka evenemang som är på gång eller vilka intressegrupper och projekt som finns för dig som ung. Du hittar också lokaler och kontaktuppgifter till alla som arbetar med ungas fritid.

Här hittar du sommarlovsaktiviteterna i kommunen.

Påverka som ung 

Du har rätt att påverka ditt liv som ung. Det kan du göra genom att till exempel lämna förslag på förbättringar till kommunen. 

Mer information om hur du kan påverka som ung.

Barbrobetalar 

Barbrobetalar är ett forum för ungdomsinflytande som har funnits sedan 2005. Varje termin är det förslagskampanj. Då kan alla mellan 14 och 20 år som bor eller studerar i Kungsbacka kommun lämna in förslag till förbättringar i kommunen.

Mer information om Barbrobetalar.

Barbros bankomat 

Barbros bankomat är en del av Kungsbacka kommuns forum för ungdomsinflytande Barbrobetalar. Från bankomaten kan du söka pengar till projekt, arrangemang, aktiviteter eller intressegrupper som drivs utan vinstsyfte. Projekten ska bygga på ungdomars egna initiativ och drivas och genomföras av ungdomar.

Mer information om Barbros bankomat.

E-tjänst: Barbros bankomat 

Kontakta gärna

Kontakta gärna