Ung i Kungsbacka

Det finns många som jobbar med din fritid på flera olika förvaltningar i kommunen. Det kan vara olika intresseområden eller evenemang och projekt som drivs av och med unga.

Ungdomskonsulenterna kan ge dig stöd och handledning kring allt som rör din fritid. Du kan kontakta dem om du vill ha hjälp med att hitta en lokal, söka pengar till ditt projekt eller om du vill utöva ett fritidsintresse av något slag.

Mötesplatser och evenemang för unga

I kommunen finns flera mötesplatser och lokaler för dig som ung, där du kan träffa andra unga och få stöd och hjälp med din fritid. Se mötesplatser för dig som ung

I appen Ung i Kungsbacka får du tips om vilka evenemang som är på gång eller vilka intressegrupper och projekt som finns just nu. 

Information med anledning av coronaviruset

Mötesplatser för unga har öppet som vanligt och vi genomför våra aktiviteter och evenemang fram till att vi får andra direktiv från ansvariga myndigheter. Om vi ställer in något informerar vi om det i appen Ung i Kungsbacka under menyn Evenemang. 

På webbsidan kungsbacka.se/covid-19 samlar vi all Kungsbackaspecifik information i ämnet. Den bygger vi på i takt med att nya beslut fattas. Här finns även frågor och svar inom olika ämnen.

Fritid för dig med funktionsvariation

Det finns flera olika fritidsverksamheter och evenemang för dig med funktionsvariation, till exempel musikprojekt, Kulturskolans kurser eller att vara med i en förening.

Mer information om fritid för dig med funktionsvariation.

Påverka som ung 

Du har rätt att påverka ditt liv som ung. Det kan du göra genom att till exempel lämna förslag på förbättringar till kommunen. 

Mer information om hur du kan påverka som ung.

Sök pengar till ditt projekt

Har du en idé eller ett projekt som du vill genomföra? Då kan du söka pengar ur Barbros bankomat. Från bankomaten kan du söka pengar till projekt, arrangemang, aktiviteter eller intressegrupper som drivs utan vinstsyfte. Projekten ska bygga på ungdomars egna initiativ och drivas och genomföras av ungdomar.

Sök pengar ur Barbros bankomat

Kontakta gärna