Förskola och barnomsorg

Förskolan vänder sig till barn från ett års ålder tills att de börjar i skolan. Här läggs en grund för ditt barns lärande och utveckling.

I förskolan lär sig barnen genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan.

I Kungsbacka kommun finns både kommunala och fristående förskolor. Du hittar alla våra förskolor och länkar till deras egna hemsidor via länken nedan.

Alla förskolor och dagbarnvårdare

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Genom allmän förskola erbjuds barn pedagogisk verksamhet i form av förskola 15 timmar per vecka. Det kostar inget när ditt barn deltar i allmän förskola.

Du anmäler intresse om plats på samma sätt som till den ordinarie verksamheten.

Fristående förskolor

Fristående förskolor har en annan huvudman än kommunen, det kan vara till exempel föräldra- eller personalkooperativ. 

Fristående och enskild verksamhet

Styrdokument för förskolan

Förskolan är en egen skolform och arbetet styrs av skollagen och läroplan för förskolan. I Skolverkets broschyr Förskolan är till för ditt barn hittar du mer information om vad detta innebär.